DONATORER

Donatorer

I Instan utanför Gradängsalen finns vittnesbörden på att SSHL och vår utbildning betyder mycket för många som vill ge unga människor en inspirerande och värdefull skoltid. Här erkänner vi tacksamt de som donerar en generös gåva och gör det möjligt för SSHL att vara den unika skola vi är.

Vid Gradängsalen går att läsa:

Varmt tack till vidstående personer och organisationer för donationer till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets utveckling

Hedersomnämnande

Hedersomnämnande

 • Curt Nicolin SHL 1941*
 • Peter Wallenberg SS 1944*
 • Konung Carl XVI Gustaf SHL 1966
 • Carl-Reinhold Swartz SS 1934
 • Ingvar Boman SHL 1941
 • Jan-Henrik Björck SS 1952
 • Ann & Johan Stern SS 1970
 • Carl Gripenstedt SS 1974
 • Inger & Björn Savén
 • Camilla & Richard Öhman

*Curt Nicolin och Peter Wallenberg var de två drivkrafterna bakom sammanslagning av SS och SHL. Deras visioner om SSHL är anledningen till att SSHL existerar och är Sveriges ledande internatskola idag.

Privatpersoner

 • Björn Bruno SHL 1931
 • Bengt Bruno SHL 1935
 • Carl Ekman SHL 1935
 • Harald Ekman SHL 1937
 • Gunnar Ekman SHL 1938
 • Johan Gripenstedt SS 1941
 • Peder Bonde SS 1942
 • Frans J Malmros SS 1945
 • Sören Westberg SS 1945
 • Hans Pers SHL 1946
 • Karl-Axel Bergengren SS 1947
 • Lennart Philipson SHL 1947
 • Yngve Hedin SHL 1949
 • Lars Öhlén SHL 1950
 • Bo Elfström SHL 1951
 • Jacob Palmstierna SHL 1953
 • Sten Bengtsson SS 1954
 • Björn Stampe SS 1954
 • Gunilla Wünsche SHL 1956
 • Ann-Kathrine Granérus SHL 1958
 • Clas Otto Ruben SS 1959
 • Charlotte & Tom Slettengren SHL 1964 & SS 1963
 • Erik Belfrage SHL 1964
 • Nils Husberg SS 1964
 • Lars Nyberg SHL 1964
 • Peter Ekman SHL 1965
 • Carl Gustaf Ekman
 • Håkan Norelius SHL 1965
 • Arne Torger SHL 1966
 • Charlotte & Carl-Diedrik Hamilton SS 1967
 • Frans D Malmros SS 1967
 • Pieter Tham SS 1967
 • Lena & Nils-Gustaf Krantz SS 1968
 • Irene & Johan Seth SHL 1970 & SS 1968
 • Henrik Ekman SHL 1970
 • Carl-Johan Bonnier SS 1969
 • Ann & Gustav Hagemann von Levachoff SS 1973 & SS 1969
 • Peter Magnusson SS 1971
 • Carl Gustaw Wallrud SHL 1971
 • Göran Winqvist SHL 1971
 • Erik Thott SS 1973
 • Birger Gunnard SS 1974
 • Jacob Wallenberg SS 1974
 • Hans Bergengren SS 1975
 • Jerker Johansson SS 1975
 • Marcus Wallenberg SS 1975
 • Didrik Hamilton SS 1975
 • Liselotte Brodin-Olsson SS 1976
 • Björn Backlund SSHL 1981
 • Marika Wäreborn SSHL 1985
 • Elisabet Helander & Petter Sternby SSHL 1988 & SSHL 1987
 • Ulf Grufman SHL 1965

 

Stiftelser och Fonder

 • Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik
 • Gunnar Henrikssons Minnesfond
 • Harry Cullbergs Fond
 • H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
 • Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
 • Kvarnbackarna
 • Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
 • Mary von Sydows, f. Wijk, donationsfond
 • Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i Utlandet
 • Prins Carl Gustafs stiftelse
 • Stiftelsen för det internationella gymnasiet
 • Curt Nicolin 60 år
 • Stiftelsen Oscar Ekmans Minnesfond
 • Stiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond
 • Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
 • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
 • Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser

Ett varmt tack till er alla- ni bygger en kompetent framtid!
donationsvägg-

1980 var året då SSHL bildades ur sammanslagningen av Sigtunas två internatskolor som grundades på 1920-talet: Sigtunaskolan (SS) och Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk (SHL). SSHL förvaltar stolt arvet vidare av dessa två vittomtalade skolor som fött så många svenska talanger och ledare. De personer, företag, stiftelser och fonder som donerar en gåva idag investerar i SSHL:s framtidsvisioner och skapar nya möjligheter för nya unga kreativa talanger att lära, växa och leda.

SSHL:s Donationsvägg invigdes i samband med Dekadjubileet den 8 maj 2010.

Tack!

SSHL vill varmt tacka alla fördettingar, föräldrar, stiftelser och vänner som så generöst stödjer oss med era donationer och ert engagemang för att vi ska kunna ge våra elever en inspirerande utbildning och skoltid samt fortsätta odla unga talanger för framtiden.