Kostnad

Kostnaden för att gå på SSHL varierar beroende på var man bor, vilken årskurs det gäller och om man söker som internat- eller dagelev.

Avgifter dagelever

Avgifter Internatelever

Frågor ? Maila till info@sshl.se eller ring (+46) 08-592 571 00.

sshl-2

slider-SSHL1-BES1