Boka ett första möte med din framtid!

För att kunna bli innovatören, kreatören, chefen, serviceesset eller affärsmagnaten inom en bred bransch som just nu genomgår en stor förändring behöver du en bra utbildning och ett starkt kontaktnät. Och det kan vi erbjuda dig här på SSHL!

Genom vårt planerade nya IB-program: Career-related programme Business & Hospitality Management får du både utbildning och arbetslivserfarenhet, samtidigt som du börjar bygga ditt kontaktnät för framtiden.

I en första kontakt med oss ger vi dig tips och svar på dina frågor om hur det är att bo på internatet, hur programmet är planerat att se ut, om du har det som krävs och hur branschen är på väg att utvecklas.

Boka ett möte med någon av oss redan idag för att bli en del av den utvecklingen!

BOOK HERE
Carina Nilsson, rektor

För att få reda på hur hon leder skolan så Du får ut det bästa av internatlivet och undervisningen under Din vistelse på SSHL.

BOOK HERE
Kerry Browning, biträdande rektor IB-programmen

För att få reda på hur IB-programmen fungerar på SSHL och vad som förväntas av dig.

BOOK HERE
Christina Peters, IB CP koordinator

För att få reda på mer om utbildningen och hur vårt utbyte med våra samarbetspartners ser ut.

BOOK HERE
Levi Kritikos, karriärrådgivare på Swiss Education Group

För att få reda på hur din praktik fungerar och vilka studier du kan söka efter examen.