Elevföreningar på SSHL

20150321-307A3394

På SSHL har eleverna ett stort engagemang i föreningsverksamhet vilket ger eleverna möjlighet att skapa aktiviteter utöver det vanliga.

Elevrådet är det demokratiska forum där alla klasser representeras och ger samtliga en möjlighet att påverka skolans innehåll. Elevrådet har kontinuerliga möten med skolledningen för att samarbeta kring viktiga frågor.

Övriga föreningar på skolan är:

Idrottsföreningen, IF, jobbar aktivt med skolans idrottsutbud och samarbetar även med andra skolor för att utveckla bra idrottstävlingar.

Arcu är en förening som anordnar olika festligheter som disco och galor.

Estetföreningen står för stora delar av det estetiska på skolan med höjdpunkter som Talangjakt och musikal.

Miljöföreningen arbetar med miljön på skolan och tar ett stort ansvar för att vi som skola ska ligga i framkant med vårt miljötänk.

SRK, Sista Ring-Kommittén, är en förening som drivs av elever i åk 3 med uppbackning av Föräldraföreningen. SRK anordnar middagar och fester för åk 2 och 3 elever.

Våra internationella projekt på skolan drivs av Life-Link och Kenyaprojektet. Dessa två föreningar jobbar aktivt med insamlingar för olika ändamål.

Prefektkollegiet är en förening som består av representanter från respektive elevhem som jobbar med ledarskapsfrågor och demokrati på elevhemmen.

I PR-föreningen jobbar elever med skolans PR genom sociala medier. Denna studentförening är öppen för all elever som har ett genuint intresse för vår skola och vill lära sig mer om marknadsföring.

Teach Me är en förening där elever hjälper elever med studier. Vi gör det möjligt för elever i alla åldrar och från alla olika program att få och ge studiestöd.

SSHL Debate Society är en förening som formar framtidens studenter. Debating sker hela tiden i vardagen, på olika nivåer. Som formella samtal inom ett visst ämne, där argument läggs fram och diskuteras för och emot. SSHL Debate Society träffas ofta för att debatera, delta i tävlingar och förbereder elverna för deras framtida debatter.

Aktieföreningen SSHL Capital är skolans finansrelaterade elevförening där medlemmar samlas runt ett gemensamt intresse i aktiemarknaden och finans. Medlemmar i föreningen organiserar regelbundna möten där de presenterar en aktie och diskuterar olika ämnen relaterat till aktiemarknaden.

Design och teknikgruppen erbjuder aktiviteter för elever som är intresserade av tekniska utmaningar och kanske ser en framtid inom ingenjörsyrket. Med skolans stöd drivs många roliga projekt – bland annat har gruppen organiserat tävlingar i att programmera, testat att designa egna äggkartonger och byggt en häftig 3D-skrivare.

STELLAR En förening som är kopplad till Astronomisk Ungdom och som funderar över vad som ligger bortom vår vetskap, i djupet av universum. För de elever som inte bara vill lära mer om rymden utan också ha kul med experiment och filmkvällar.

Hjärter Ess strävar efter jämlikhet kring alla elever genom att arrangera trygga och roliga evenemang under skolåret. Varje klass på skolan har en representant i Hjärter Ess med syfte att uttrycka förslag och bekymmer kring olika frågor med fokus på anti-mobbning.