Hur du på bästa sätt läser inför prov

Att läsa inför prov kan vara klurigt om man inte lägger upp det på rätt sätt.
För vissa personer fungerar det att öppna boken och bara börja läsa, men för andra är det desto viktigare att ha en plan för sitt lärande.

Här kommer fem tips för att underlätta din inlärning. learning

1. Översikt

Börja med är att snabbläsa boken eller texten. Kika på innehållsförteckningen. Den ger en bra översikt då du finner själva uppbyggnaden av boken här. I många läroböcker finns det sammanfattningar efter varje kapitel. Läs även dessa för att få en övergripande bild av det du ska lära dig.

2. Fördjupa din översikt

Få en överblick av vad texterna handlar om genom att läsa rubriker, fetstilta textdelar, bildtexter och första meningen i varje stycke. På så vid fördjupar du din översikt och det blir lättare att lära.

3. Intensivläsning

Det är lätt att läsa utan att förstå. Sätt dig in i texten du läser.postit Plocka ut de viktigaste meningarna, använd gärna postitlappar och färgpennor. Gör en mindmap för effektivisera ditt lärande. Här finner du 24 olika mindmap-verktyg för din dator, mobil eller surfplatta.

Läs, stryk under och sammanfatta stycken. Det är viktigt att du redan från början reder ut frågor som uppstår. Det är ingen vits att läsa texten om du inte förstår det du läser. Skriv ner det du inte förstår och be din lärare att förklara.

4. Repetition

Du måste så klart minnas det du har läst. Repetera gärna ofta och mycket. Det är en väsentlig del i lärandet. I boken ”Lära lättare” av John M Steinberg hävdar Steinberg att ”Om du inte repeterar någonting du lärt dig på en lektion är ca 80% glömt inom loppet av 24 timmar”. Det har att göra med att hjärnan inte lagrat informationen i långtidsminnet.

Ta hjälp av videon nedan där Björn Liljeqvist berättar om repetition och en teknik för att repetera.