IB Career-related Programme

Business and Hospitality Management

Är du intresserad av en karriär inom Business and Hospitality Management?

Världen förändras och en multimiljard-bransch står inför en stor förändring.

Är du kreativ, serviceinriktad, hållbarhetsdriven, empatisk, innovativ, ambitiös, mångfasetterad, och inriktad på att göra karriär i en bransch som är mycket bredare än man kan tro?

Om allt eller något av det här stämmer in på dig tror vi att du kan vara rätt för vår nya utbildning Business and Hospitality Management.

Undervisningsspråk: All undervisning sker på engelska.

IB DP och CP – Programintroduktion (pdf)

Akademiska studier och praktik

IB Career-related Programme innehåller både praktik och akademiska studier. Under utbildningen har du stora möjligheter att etablera viktiga kontakter inom intressanta branscher, samtidigt som du förbereder dig för högre studier.

IB CP Business and Hospitality Management på SSHL är ett tvåårigt program som kombinerar teoretiska studier med erfarenheter från branschen. Genom praktik och andra arbetsplatserfarenheter blir du attraktiv på arbetsmarknaden och får en större internationell förståelse.

Förbereder dig för anställning och högre utbildning

IB Career-related Programme är en internationell utbildning som erkänns av en rad universitet, högskolor och andra skolor över hela världen. Du förbereds både för anställning samt högre utbildning inom Business and Hospitality-området.

Kärnan i IB-Career-related Programme innehåller kurser som fokuserar på Business and Hospitality Management. Du läser samtidigt tre ämnen ur IB Diploma-programmet för att säkerställa kompetens för vidare studier.

All undervisning i programmet sker på engelska förutom elevens modersmål (språk A).

Programmet består av tre delar

  1. IB DP-ämnen: Business Management, språk A samt ytterligare ett val av de DP-ämnen som erbjuds på SSHL.
  2. IB CP-kärnämnen: Personliga och professionella färdigheter, språkutveckling (specialisering inom ‘hospitality’), volontärarbete (jämförbar med C.A.S.) och reflekterande projekt.
  3. Karriär-relaterade studier: Forskning och referenser (studiefärdigheter), Principer för redovisning, Business Management, Principer för mikroekonomi, Livsmedelssäkerhet och produktion, Bar & Food / Beverage Management, Etik inom Business & Hospitality, Kommunikation och världskulturer.

Kursplan 2021 – IB CP Business and Hospitality Management (pdf)

Förberedande år

Om du väljer att läsa IB Career-Related Programme gör du först ett förberedande år, MYP5 (IB Middle Years Program – final year). Detta år ger dig en akademisk grund för IB Career-related Programme och ger dig tid att anpassa dig till att bo hemifrån i en ny miljö.

Om du redan har tillräcklig kunskap från din tidigare utbildning kan du börja direkt på IB Career-Related Programme.

Examen

Eleverna gör skriftliga examensprov i de tre DP-ämnena i slutet av utbildningen, som betygsätts av externa IB-examinatorer. Eleverna genomför också bedömningsuppgifter i skolan, som antingen inledningsvis betygsätts av lärare och sedan modereras av externa moderatorer eller skickas direkt till externa examinatorer.

  • Betygskalan går från 1 till 7.
  • I kärnämnena rättas eller modereras också proven av IB.
  • Alla studenter får ett IB-intyg.

Vi är medlemmar i European Council of International Schools och Association of Swedish IB Schools.
Vill du läsa mer om IB-organisationen, besök www.ibo.org.

Samarbete

Utbildningen genomförs i samarbete med: