Ledning

Rektor

Carina Nilsson

Rektor
carina.nilsson@sshl.se

Carina Nilsson är utbildad lärare och rektor. Hon har studerat vid Umeå Universitet samt Linköpings universitet. Carina kommer närmast från Härjedalens kommun där hon arbetat som skolchef sedan 2014. Hon har tidigare arbetat som rektor och lärare både i Sverige och utomlands.

Biträdande Rektor för internationella sektionen

Ian Gavin

Biträdande Rektor för internationella sektionen
Ian.Gavin@sshl.se

Efter att ha arbetat på många skolor i Storbritannien och i flertalet ledarskapsroller, så började Ian på det Internationella Engelska Gymnasiet. Han arbetade där som ‘Head of House’ och akademisk chef innan han började på SSHL i april 2013. Han har en BSc (hons) i geografi, idrott och sport kunskap från Loughborough University och en Masters i kulturell geografi från The University of Nottingham. Ian är utbildad lärare och har skolans MYP klasser i SO ämnen. Han är dessutom vice rektor IB MYP och IB Diploma Programme.

Biträdande rektor

Jessica Duran

Biträdande rektor
jessica.duran@sshl.se

Jessica Duran är biträdande rektor för grundskola med svensk läroplan. Jessica har en lärarexamen för gymnasieskolan och grundskolans senare år samt en fil.kand. i svenska som andraspråk. Hon har lång erfarenhet av undervisning, projektledning och metodutveckling från sina tidigare anställningar i Sigtuna kommun där hon arbetat som gymnasielärare samt drivit diverse projekt inom utbildning och arbetsmarknad. Jessica har arbetat på SSHL sedan 2016 och undervisat i svenska, svenska som andraspråk och spanska på gymnasiet. Hon har även arbetat som förstelärare och Head of Department för institutionen för svenska och moderna språk.

Biträdande rektor

Anna Kalles

Biträdande rektor
anna.kalles@sshl.se

Anna Kalles är biträdande rektor för gymnasieprogram med svensk läroplan.

Internatchef

Mazdak Sarvari

Internatchef
mazdak.sarvari@sshl.se
Administrativ Chef

Marlene Brink-Sinervo

Administrativ Chef
marlene.brink-sinervo@sshl.se

Marlene har civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Innan hon anställdes på SSHL våren 2016 arbetade hon som administrativ chef på Karolinska Institutet i sex år. Hennes tidigare arbetslivserfarenheter omfattar arbete inom HR och revision på ett corporate finance bolag och en internationell revisions- och konsultfirma.

Kökschef

Steven Rooker

Kökschef
steve.rooker@sshl.se
Fritidschef

Thomas Persson

Fritidschef
thomas.persson@sshl.se
Fastighetschef

Leo Ruokokoski

Fastighetschef
leo.ruokokoski@sshl.se
08-592 571 29