Stephanie bland de bästa IB-eleverna i världen 2020

Vår före detta elev, Stephanie Nyberg, kom tillbaka till SSHL idag för att ta emot Curt Nicolin-priset. Utmärkelsen uppmärksammar goda studieresultat bland elever som tar studenten på IB Diploma-programmet på SSHL.

Priset brukar delas ut på en av skolans aulasamlingar, men detta år fick Stephanie ta emot sitt diplom under enklare former, utanför Alhem. Stephanies fantastiska resultat på 43 poäng var den högsta IB Diploma-poängen på SSHL förra läsåret och placerar henne även ibland de elever med högst poäng i världen av alla IB Diploma-elever som tog studenten i maj 2020.

Stephanies stora intresse är astronomi. Under sin tid på SSHL var hon en av de drivande krafterna bakom elevföreningen Stellar. Hon studerar nu fysik på Uppsala Universitet och vill gärna arbeta som forskare i framtiden. 

Vad tror du gjorde att det gick så bra med dina studier på IB Diploma-programmet? 

– Det gäller att arbeta hårt direkt från start. Och att ställa frågor när du inte förstår, ta hjälp av dina lärare direkt, säger Stephanie. De finns ju alltid där för dig! 

Stephanie Nyberg tillsammans med Kerry Browning, rektor för IB-programmen på SSHL och Adrian Feehan, IB DP koordinator och lärare i matematik.

Curt Nicolin-priset tilldelas IB-elever på SSHL som uppnår ett resultat på 40 poäng eller mer. Dessa elever får en prissumma på 10 000 kronor. Den elev som får högst resultat över 40 poäng tilldelas även en extra prissumma på 40 000 kronor.

Förutom Curt Nicolin-priset delas flera andra stipendier och priser ut till ett stort antal elever på SSHL varje år. Detta sker på Stipendiedagen i samband med studenten. 

Vi säger stort grattis och lycka till, Stephanie!

VECKOINTERNAT

Veckointernat – en skönare vardag

Från och med hösten 2021 kommer vi att erbjuda Veckointernat. Att bo på skolan från måndag till fredag kan vara ett välkommet stöd i vardagslivet, speciellt när arbete och livsåtaganden sätter press på familjens logistik kring skola och fritidsaktiviteter. Veckointernat kan också ge eleven möjlighet till extra studiestöd och en mer aktiv fritid.

Med Veckointernat reser eleven hem varje helg, vilket gör att det är ett alternativ för den som har möjlighet att veckopendla till skolan, eller helt enkelt vill vara hemma mer.

Vill du veta mer om våra andra alternativ för internatboende kan du läsa mer här.

Åtgärder med anledning av covid-19

Anpassningar för höstterminen 2020

Programmet för skolstarten såg annorlunda ut i år, med anledning av rådande situation. Endast vårdnadshavare till elever i årskurs 7 hade välkomstmöten på plats. Övriga årskurser samt rektorns välkomsttal skedde digitalt.

 • Skoluniform – ingen elev bär uniform under de två första skolveckorna, då vi genomför utprovning av skoluniformen under denna period. Tidigare annonserat provningsschema är inställt och ersätts av individuellt bokade tider.
 • Vid sjukdom – om en elev blir sjuk ska denne omgående ta sig hem till sina föräldrar/vårdnadshavare eller sverigemålsmän. Ett separat elevhem öppnas för internatelever som eventuellt inte har vårdnadshavare i Sverige och saknar sverigemålsmän, dit sjuka elever flyttas omgående.
  – De elever som blir sjuka ska snarast möjligt testa sig för covid-19. Vid positivt provsvar stannar man hemma, alternativt på det separata elevhemmet, tills man varit helt symtomfri i två (2) dygn.
  – Vid negativt provsvar, dvs vanlig förkylning, stannar man hemma tills man känner sig frisk och återgår därefter till verksamheten.
 • Matsalen – vi delar upp elevernas lunch i flera olika byggnader och på olika tider. Detta för att undvika trängsel och köbildning.
 • Café Humlan – ett färre antal gäster tillåts vistas på caféet samtidigt.
 • Vi glesar ut borden i klassrummen i den mån vi kan, så att det blir så luftigt som möjligt.
 • Vi kommer att utnyttja fler lokaler för att sprida ut oss så mycket som möjligt, och bland annat använda uteklassrummet.
 • Elevskåp – våra internatelever kommer att förvara alla sina saker på elevhemmen, för att minska trängseln vid elevskåpen.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt i samtliga klassrum och övriga lokaler.
 • Aulasamlingar – alla aulasamlingar är inställda under höstterminen.
 • Skolfotograferingen kommer att senareläggas.
 • Skolans idrottsutbyte med Herlufsholms Internatskola i Danmark samt höstens NECIS-tävlingar är tyvärr inställda. I övrigt följer vår fritidsverksamhet de rekommendationer och regler som gäller för idrottsverksamhet i landet.
 • Extra städning – vår utökade städning av skolans lokaler fortsätter.
 • Munskydd – det är frivilligt att bära munskydd. Det är upp till var och en att införskaffa sina egna munskydd om man önskar bära det. Var och en ansvarar också själv för att hanteringen av detta sker korrekt och att samtliga övriga regler fortfarande följs.
 • Distansundervisning kommer inte att erbjudas i dagsläget, men är något som vi kan bli tvungna att återgå till om fara för smittspridning uppstår, eller om det till exempel blir problematik i lokaltrafiken.

Vi är mycket glada över att kunna ha vår verksamhet igång och alla elever på plats. Om alla respekterar och följer de regler och riktlinjer som finns, så ökar chanserna att vi kan fortsätta att ha skolan öppen. Vi måste alla anpassa oss till rådande situation och ta vårt ansvar.

2020-06-04 Gymnasieeleverna tillbaka på skolan i höst
2020-05-22 Studenten 2020
2020-05-18 En annorlunda vårtermin
2020-04-29 Årets studentfirande sker i mindre skala

Vi håller internatet öppet och distansundervisning

2020-04-20 Enligt myndigheternas rekommendationer övergick skolans elever på gymnasiet, IB MYP5 och DP till distansundervisning den 17 mars. Situationen är oförändrad och vi följer fortsatt regeringens rekommendationer.

Vi följer även myndigheternas riktlinjer för grundskolan, vilket innebär att grundskola och IB MYP 2-4 har undervisning på plats i skolan som vanligt.

Omställning till distansundervisning

2020-03-17 Under onsdagen den 18 mars är samtliga lektioner på skolan inställda för samtliga elever, då våra lärare arbetar med omställning till distansundervisning.

 • Från och med torsdagen den 19 mars håller vi distansundervisning för samtliga elever på svenska gymnasiet och på MYP5 samt IB DP.
 • Det är valfritt för våra elever i grundskolan årskurs 7-9 och MYP 2-4 att närvara i skolan eller att fortsätta sina studier på distans tills vidare.

Vi gör vårt yttersta för att skapa en så effektiv distansutbildning som möjligt, samtidigt som vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att ta hand om alla som är kvar på skolan på bästa sätt. Vi har också uppmanat våra elever att ta distansundervisningen på högsta allvar, vara medvetna om att den kräver mycket av eleven och likställs med undervisning på plats i klassrummet.

Elever på internatet
Våra internathem är öppna och fritidsverksamheten fortsätter sina aktiviteter som vanligt, men givetvis med justeringar av innehållet utefter rådande situation. Våra internatelever är trygga på skolan och vi hoppas att alla som kan, väljer att stanna på skolan. Vi planerar också att utöka tillgängligheten hos våra hempedagoger för eleverna.

Elever på svenska gymnasiet, MYP5 och IB DP
Regeringen rekommenderar nu att alla gymnasieskolor inför distansutbildning omgående. Därför har vi idag uppmanat samtliga elever på svenska gymnasiet och MYP5 och IB DP att stanna hemma från skolan och i stället följa undervisningen på distans.

Detta gäller tills nya riktlinjer kommer från regeringen. För ytterligare information hänvisar vi till skolans interna kanaler Schoolsoft och Managebac.

Elever i grundskolan åk 7-9 och MYP 2-4
Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor inte ska stängas. Vi ser därför ingen anledning att stänga skolan för årskurs 7-9 och MYP 2-4. De elever i grundskolan som inte väljer distansutbildning kan därför fortsätta att komma till skolan som vanligt.

Vi ber er att fortsätta följa alla tidigare rekommendationer för att undvika smitta, framför allt att stanna hemma vid minsta symptom eller vid smitta i hemmet.

Ytterligare åtgärder med anledning av Coronaviruset

2020-03-11  Vi har hittills följt de råd som BSA (Boarding Schools’ Association) ger när det gäller Coronaviruset, och vi har också vidtagit extra försiktighetsåtgärder trots Folkhälsomyndighetens tidigare riskbedömningar.

För de närmaste veckorna gäller följande:

 • Vi begränsar nu antalet besökare till skolan till ett absolut minimum.
 • Om man som anställd eller elev har varit i direktkontakt med någon som konstaterats smittad av Coronaviruset uppmanas man att stanna hemma i självkarantän i minst 14 dagar, oavsett om man har symtom eller inte.
 • Den som är “vanligt” sjuk uppmanas, precis som vanligt, att stanna hemma från skola och arbete.

Utöver detta ställer vi in skolans aulasamlingar och andra större samlingar. Alla studiebesök är inställda, samt flertalet evenemang och samtliga skolresor, bland annat den närmaste NECIS-turneringen.

Vill du besöka skolan?
Om du just nu måste besöka skolan uppmanas du att skriva under ett intyg på att du inte befinner dig i riskzonen för en COVID-19 infektion. Personer som inte kan intyga detta ombeds att boka om eller avvakta med sitt besök på skolan. Intyget finns tillgängligt både i skolans reception och kan mejlas i förväg vid önskemål.

Allt arbete med att hantera situationen kring Corona är självfallet mycket frustrerande. Vi beklagar eventuella bekymmer som detta kan orsaka, och vi är mycket tacksamma för er förståelse.

Ytterligare information finns att hitta för elever och föräldrar i skolans interna kanal Schoolsoft.

Åtgärder med anledning av Coronaviruset

2020-02-28  På SSHL följer vi de råd som BSA (Boarding Schools’ Association) rekommenderar när det gäller Coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. Som internatskola väljer vi dock att vidta extra försiktighetsåtgärder:

 • Vi har hittills avrått våra elever från resor till Kina samt andra områden där myndigheterna bedömer risken att bli exponerad för Coronaviruset som hög.
 • Med anledning av virusets fortsatta utbredning uppmanar vi nu också elever som har vistats i Iran, Sydkorea, norra Italien eller på Teneriffa under sportlovet att stanna hemma från skolan de kommande veckorna.
 • Från och med måndagen den 2 mars tar skolan inte heller emot besökare som nyligen vistats i dessa områden.

Vi ber alla skolans elever som har rest till/från, eller har varit i direktkontakt med någon från ett smittat område att kontakta oss omedelbart via info@sshl.se.

Vi bevakar utvecklingen aktivt och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge.

Ytterligare information och svar på vanliga frågor finns att hitta för elever och föräldrar på skolans interna infoplats Schoolsoft.

Samtliga elever och personal uppmanas att vara uppmärksamma på symtom som hosta, feber och andningssvårigheter. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och Vårdguiden vid behov kontaktas via telefon.

När måste jag stanna hemma och kontakta vården?

Som dagelev boendes i Sverige uppmanar vi dig att precis som vanligt stanna hemma om du har feber, hosta eller andra sjukdomsbesvär.

Om du är sjuk och något av följande stämmer in på dig, ska du även ringa Vårdguiden på telefon 1177:

 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea, norra Italien eller annat område med konstaterad smitta.
 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av Coronaviruset.

Skolstart 2020-2021

Välkommen till läsåret 2020-2021. Och till dig som är ny elev, välkommen till SSHL! Skolan startar måndagen den 24 augusti för samtliga elever.

Uppstarten ser lite annorlunda ut i år, med anledning av den rådande situationen. Tack för att ni har överseende med det. Vi ser fram emot ett nytt och spännande läsår tillsammans!

Under de två första skolveckorna kommer skoluniformen inte att användas av någon elev, då vi gör utprovningen för dagelever under en längre period än vanligt. Se nedan.

Covid-19: Skolans åtgärder för höstterminen 2020 – se nedan. 

Viktiga datum och tider inför skolstarten:

Ny tid för utprovning av skoluniform – dagelever
För allas säkerhet vill vi sprida ut antal personer per provtillfälle, och den tidigare annonserade uniformsprovningen för dagelever är därför inställd. Vi ber er istället att boka en individuell tid via följande länkar:

Dagelever – flickor: https://sshl.doodle.com/poll/q4un8bxi2i25nw5r
Dagelever – pojkar: https://sshl.doodle.com/poll/4z37nybaebe4xgrk
Internatelever har ett separat provningsschema vid ankomstdagen den 22 augusti. Behöver ej bokas.

På grund av rådande restriktioner får endast en anhörig följa med vid utprovningen.


Lördag 22 augusti – Inflyttning för nya internatelever
Från 11.30: Incheckning på elevhemmen, endast nya internatelever

Eftermiddag: Information för nya internatelever med vårdnadshavare. Plats: aulan. Utprovning av skoluniform, enligt separat schema.


Söndag 23 augusti

Från 12.00 – Inflyttning för återvändande internatelever

För att säkerställa god mötesmiljö sker följande informationsmöten utan elever och med endast en vårdnadshavare per elev:

9.00-10.00 – Informationsmöte – vårdnadshavare till elever i MYP2
Plats: aulan. Möjlighet att träffa mentor.

10.30-11.30 – Informationsmöte – vårdnadshavare till elever i årskurs 7
Plats: aulan. Information om klassfördelning. Möjlighet att träffa mentor.

Följande informationsmöten sker online:

13.00-14.00 – Information för vårdnadshavare i övriga årskurser
Plats: Digitalt informationsmöte med mentorer via Google Meet.
Kallelse/länk till mötet skickas från mentor via epost.

14.00-15.00 – Föräldraföreningens årsmöte; för samtliga vårdnadshavare
Plats: digitalt, online.
Kallelse med länk till mötet kommer från Föräldraföreningen.

Video – Välkomsttal via video av rektor/skolchef Carina Nilsson
Skickas till samtliga vårdnadshavare via epost.


Måndag 24 augusti – Samling för samtliga elever
Plats: Midgårdstrappan. Klädsel: valfri, ej uniform. Schema:
08.15 – MYP5
08.45 – MYP2 och årskurs 7
09.15 – MYP3 och årskurs 8
09.45 – BM23, EK23, NA23, SA23
10.15 – MYP4 och årskurs 9
10.45 – DP21, DP22
11.15 – BM22, EK22, NA22, SA22
11.45 – BM21, EK21, NA21, SA21


Tisdag-onsdag, 25-26 augusti – Introduktionsdagar för alla elever
8.00 Skolstart för samtliga elever. Introduktion enligt schema.


Vid eventuella frågor eller funderingar, ring +46 8 592 571 00, eller skicka ett mail till info@sshl.se.

Covid-19 – Skolans åtgärder för höstterminen 2020

 • Skoluniform – ingen elev bär uniform under de två första skolveckorna, då vi genomför utprovning av skoluniformen för alla dagelever under denna period. Tidigare annonserat provningsschema är inställt och ersätts av individuellt bokade tider: se länkar ovan.
 • Vid sjukdom – om en elev blir sjuk ska denne omgående ta sig hem till sina föräldrar/vårdnadshavare eller sverigemålsmän. Ett separat elevhem öppnas för internatelever som eventuellt inte har vårdnadshavare i Sverige och saknar sverigemålsmän, dit sjuka elever flyttas omgående.
  – De elever som blir sjuka ska snarast möjligt testa sig för covid-19. Vid positivt provsvar stannar man hemma, alternativt på det separata elevhemmet, tills man varit helt symtomfri i två (2) dygn.
  – Vid negativt provsvar, dvs vanlig förkylning, stannar man hemma tills man känner sig frisk och återgår därefter till verksamheten.
 • Matsalen – vi delar upp elevernas lunch i flera olika byggnader och på olika tider. Detta för att undvika trängsel och köbildning.
 • Café Humlan – ett färre antal gäster tillåts vistas på caféet samtidigt.
 • Vi glesar ut borden i klassrummen i den mån vi kan, så att det blir så luftigt som möjligt.
 • Vi kommer att utnyttja fler lokaler för att sprida ut oss så mycket som möjligt, och bland annat använda uteklassrummet.
 • Elevskåp – våra internatelever kommer att förvara alla sina saker på elevhemmen, för att minska trängseln vid elevskåpen.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt i samtliga klassrum och övriga lokaler.
 • Aulasamlingar – alla aulasamlingar är inställda under höstterminen.
 • Skolfotograferingen kommer att senareläggas.
 • Skolans idrottsutbyte med Herlufsholms Internatskola i Danmark samt höstens NECIS-tävlingar är tyvärr inställda. I övrigt följer vår fritidsverksamhet de rekommendationer och regler som gäller för idrottsverksamhet i landet.
 • Extra städning – vår utökade städning av skolans lokaler fortsätter.
 • Munskydd – det är frivilligt att bära munskydd. Det är upp till var och en att införskaffa sina egna munskydd om man önskar bära det. Var och en ansvarar också själv för att hanteringen av detta sker korrekt och att samtliga övriga regler fortfarande följs.
 • Distansundervisning kommer inte att erbjudas i dagsläget, men är något som vi kan bli tvungna att återgå till om fara för smittspridning uppstår, eller om det till exempel blir problematik i lokaltrafiken.
 • Ansvar – vi är alla mycket glada över att kunna ha verksamheten igång. Om alla respekterar och följer de regler och riktlinjer som finns så ökar chanserna att vi även framledes kan ha verksamheten igång. Vi måste alla anpassa oss till rådande situation och ta vårt ansvar.

Examensdagen 2020 album

Grattis till Stud20!
Examensdagen 2020 blev oerhört lyckad med elva stycken utspring! Vi vill gärna dela med oss av den härliga dagen. Fotoalbum och video från live-stream finner ni här.

Bläddra ner till botten för att komma till fotoalbum från stipendiedagen!


 

Gymnasieeleverna tillbaka på skolan i höst!

Enligt nya direktiv från regeringen behöver gymnasieelever inte längre studera på distans från och med den 14 juni.

Det glädjer oss att våra gymnasieelever därför kan återvända till skolan igen efter sommarlovet, då läsåret 2020-21 startar för samtliga elever den 24 augusti.

Vi planerar alltså att hålla gymnasieelevernas undervisning på plats på skolan igen från och med höstterminens start, förutsatt att inga ändringar sker i myndigheternas rekommendationer.

Vårterminen 2020 går till historien som en mycket annorlunda temin. Framför allt har våra gymnasieelever fått kämpa extra hårt då de studerat på distans i flera månader.

Studenten 2020

Det har varit en väldigt annorlunda vårtermin.

Vanligtvis är våren fylld av festligheter på SSHL, och på studentdagen fylls skolan med hundratals gäster från när och fjärran.

Men när vi nu ska avsluta skolåret 2019-20, kan vi tyvärr inte fira på det sätt som vi brukar. Vi planerar ändå för en högtidlig avslutning, men i liten skala där vi samtidigt följer myndigheternas rekommendationer.

 • Studenternas utspring kommer att ske i små grupper, där endast elever och några få av de allra närmaste kommer att närvara.
 • Årets stipendiedag kommer endast att hållas för stipendiaterna själva utan gäster.

Vi tackar alla för er förståelse för att endast inbjudna gäster tillåts på skolans område under årets studentfirande och ser fram emot att återuppta våra traditioner nästa år.

En väldigt annorlunda vårtermin

Två elever berättar om livet med studier på distans.

Enligt myndigheternas rekommendationer övergick våra gymnasieelever till distansundervisning den 17 mars.

Alla dagelever och många internatelever i gymnasiet och IB lämnade skolan den veckan. Och för de allra flesta av dem är situationen oförändrad. Men några internatelever valde också att stanna på skolan, några har till och med återvänt, för att fortsätta sina studier från sina elevhem.

Julia i klass DP21

Julia Swedenklef åkte hem till sin familj i Hong Kong:

Julia Swedenklef, SSHL

Julia har lektion online i sin trädgård i Hong Kong, med 30˚C värme.

Vart kommer du ifrån, Julia?
– Min mamma kommer från USA och min pappa är från Sverige. Jag är född i Kentucky, USA och bodde där i 8 år tills jag flyttade till Hong Kong på grund av pappas arbete.

Hur länge har du gått på SSHL?
– Jag håller just på att avsluta mitt första år på SSHL och jag är internatelev på elevhemmet Haga.

Hur kommer det sig att du valde SSHL?
– Förra året fick jag chansen att studera på ett segelfartyg och segla jorden runt. Efter det ville jag inte tillbaka till skolan i Hong Kong så jag bestämde mig för att börja på SSHL.

Du beslutade dig för att resa hem till Hong Kong och familjen under pandemin. – Ja, jag bestämde mig för att plugga hemifrån för jag var orolig att inte kunna flyga hem inom en snar framtid.

Alla mina lektioner är på Google hangouts nu och lektionerna spelas också in, ifall en elev skulle missa en lektion. På ett sätt är det bra för om jag har glömt något som läraren pratade om så kan jag titta på inspelningen.

I Hong Kong är klockan sex timmar före Sveriges tid, så det är lite konstigt med lektionstiderna, men mina lärare har varit väldigt stöttande.

Något som jag tycker är svårare nu är att hänga med i skolans föreningar, jag är engagerad i Think Tank bland annat. Det är svårt att boka möten med alla efter skoldagen och jag är ofta inte klar med allt förrän vid midnatt.

Hur har förändringen påverkat dig? – Jag är glad över att få vara med familjen, men jag saknar verkligen strukturen och aktiviteterna i skolan. Det är tråkigt att missa allt kul kring skolavslutningen. Det är tråkigt att inte få säga hej då till alla tredjeklassare. Några av minna vänner tar studenten nu och jag kanske aldrig mer får se dem.

Vad ska du göra härnäst? – Jag ser fram emot att komma tillbaka till SSHL till hösten och gå sista året. Även om jag är halvt svensk så har jag aldrig bott i Sverige och jag pratar inte svenska. Jag ville uppleva den svenska kulturen och träffa nya människor. Jag har haft kul på SSHL och jag har fått många nya vänner. Efter det här ska jag ta uppehåll i studierna ett år innan jag börjar på universitetet!

Xiaolai i klass DP 20

Xiaolai Huang stannade på SSHL för att studera ”hemifrån” sitt internathem:

Xiaolai, SSHL 2020

Xiaolai i ett självporträtt, tillsammans med en skolkamrat.

Vart kommer du ifrån, Xiaolai?
– Jag kommer från Kina där jag bott hela mitt liv tills för tre år sedan, då jag kom till Sverige.

Hur länge har du varit på SSHL? – Jag går i klass IB DP 20. Jag började i andra ring, så jag har varit här i två år.

Hur kommer det sig att du valde att studera på SSHL? – Jag valde SSHL för att jag behövde gå på internatskola då min familj skulle lämna Sverige och för att SSHL är en välkänd skola.

Du valde att stanna på SSHL och studera ”hemifrån” från ditt elevhem de senaste månaderna. Hur har det gått? – Det har verkligen varit helt annorlunda än att vara i klassrummet. I början märkte jag att jag blev lite ”lat”, men när jag väl koncentrerade mig och kom igång så gick det riktigt bra. Nu har ju jag gått på IB och våra slutprov blev inställda, så jag har ändå inte drabbats lika mycket som andra.

Xiaolai Huong, SSHL 2020

Xiaolai är en hängiven IB och konstelev.

Min tid på SSHL har varit jättebra. Livet på internatet har varit en viktig del under de här två åren. Mitt elevhem har varit fantastiskt med så trevliga människor, jag har verkligen trivts på Backa där jag bott. Helt ärligt så har jag inte längtat hem en enda gång sedan jag flyttade hit! Lärarna är alltid hjälpsamma, speciellt i bild, där jag har hittat min framtid. Jag tycker så mycket om skolan.

Vad händer härnäst i ditt liv? – Nu ska jag resa till Melbourne och börja på  Melbourne University i Australien. Jag flyttar dit för att studera konst. Vem vet vad framtiden bär med sig, men jag ska göra mitt bästa och jag hoppas verkligen att det kommer kännas lika bra som på SSHL.

Nya alternativ för internatboende

På SSHL får du möjlighet till en gedigen akademisk kunskap. Men att vara internatelev är en helhetsupplevelse som ger så mycket mer.

Samhället och världen förändras. Vi får många frågor om ett mer flexibelt internatboende. Det är viktigt för oss att möta familjers olika behov och vi vill satsa på en utveckling och en framtid där SSHL är det självklara valet av skola. Därför erbjuder vi nu fler alternativ för vårt internatboende:

Vi skapar en helhet för våra elever, i en trygg, naturskön miljö och med stor omsorg från en mycket engagerad och erfaren personal.

Veckointernat – en skönare vardag

Välkommen till SSHL!Från och med hösten 2021 kommer vi att erbjuda Veckointernat. Att bo på skolan från måndag till fredag kan vara ett välkommet stöd i vardagslivet, speciellt när arbete och livsåtaganden sätter press på familjens logistik kring skola och fritidsaktiviteter. Veckointernat kan också ge eleven möjlighet till extra studiestöd och en mer aktiv fritid.

Med Veckointernat reser eleven hem varje helg, vilket gör att det är ett alternativ för den som har möjlighet att veckopendla till skolan, eller helt enkelt vill vara hemma mer.

På SSHL finns möjlighet till en inspirerande och aktiv fritid i skolans idrotts- och fritidsverksamhet.

Heltidsinternat – för den äventyrlige

Från och med hösten 2020 kan du också bo hos oss på heltid. Heltidsinternat kan till exempel passa för den elev som har sin hemort och familj på för långt avstånd för att resa hem under en vanlig helg.
Det kan också vara ett alternativ för dig som vill lägga allt ditt fokus på studierna, eller som är nyfiken på ett helt nytt land och en ny kultur.

Hos oss får du daglig läxhjälp, hemlagad mat och en varm gemenskap.

SSHL Traditionellt internat – det bästa av två världar

Välkommen till SSHL!Naturligtvis kan du fortfarande även välja skolans traditionella internatboende. Ett alternativ där eleven får det allra bästa av tiden på SSHL, men också tillbringar en del helger hemma och på så sätt behåller kontakten med familj och vänner!

Skolan har eget bibliotek, musikstudio och många aktiva elevföreningar.

Vill du veta mer? Kom och provbo!

Årets studentfirande sker i mindre skala

Vanligtvis är vårterminen fylld av festligheter, och på studentdagen fylls skolan med hundratals gäster från hela världen. Men i år kommer vi tyvärr inte att kunna fira skolavslutning och student på det sätt som vi brukar.

Nu tvingas vi göra på ett annorlunda vis, men vi planerar ändå för en så högtidlig och festlig avslutning som vi bara kan, där vi samtidigt följer myndigheternas rekommendationer. Just nu pågår en dialog med studenterna kring hur denna dagen kan göras så bra som möjligt.

Detaljer om avslutningen kommer att delges elever och föräldrar separat via interna kanaler.

Vi tackar alla skolans vänner för er förståelse och ser fram emot att återuppta våra fina traditioner nästa år.