Är krisen en möjlighet att göra vårt samhälle mer hållbart?

Den pågående Covid-19-pandemin och dess tillhörande åtgärder utgör utmaningar för oss alla.

Går det att se denna kris som en möjlighet att hitta nya sätt att organisera våra liv och att göra samhället mer hållbart?

Detta är huvudtemat för en internationell online-konferens som pågår just nu och som Life Link Friendship Schools tillsammans med SSHL är värd för. Under sju veckor ska de deltagande skolorna utforska detta tema och planera ett projekt som kan genomföras när fysiska sammankomster är möjliga igen.

Alla medlemmar i nätverket Life-Link Friendships Schools som finns runt om i världen är inbjudna. Life Link organiserar återkommande internationella konferenser tillsammans med SSHL. Årets konferens sker online och inkluderar deltagare från 23 skolor med 33 lärare och 147 studenter från nästan alla kontinenter runt om i världen. SSHL kommer att delta med 5-7 studenter och en lärare.

Projekten har tre fokusområden

1 Transport: Vad kan vi göra för att göra transporter mer hållbara, med hänsyn till oss själva, våra medmänniskor och till naturen?

2 Konsumtion: Hur relaterar våra konsumtionsvanor till oss själva, våra medmänniskor och till naturen? Vi är alla konsumenter och kan välja att vara mer eller mindre hållbara genom vår konsumtion. Tillämpning av 3 R: Reduce, Reuse, Recycle (reducera, återanvänd och återvinn).

3 Mat: Produceras vår mat under hållbara och ekologiskt sunda förhållanden? Är det möjligt att minska det ekologiska fotavtrycket? Hur påverkar våra matval oss själva, våra medmänniskor och naturen?

Care for myself, for others, and for nature

Varje skola ska producera en detaljerad plan inom det tilldelade fokusområdet som svarar på frågorna varför, vem, hur , när, var och vad, och bygger på Life-Links motto 3 C: care for myself, care for others, care for nature.

Temat för konferensen ligger i linje med flera av SSHL:s elevorganisationers vision för skolans arbete med utbildning för hållbar utveckling, till exempel SSHL DTG, Think Tank, Kenya Project och Make a Kid Smile, vilket framgår av artikeln “Sustainability in Design” (International School Leader Magazine) skriven av rektor Carina Nilsson.

3:e plats i Hack the Pandemic hackathon!

Ett stort grattis till vårt team av elever som tillbringade sin helg i tävlingen Hack the Pandemic!

SSHL-teamet vann 3:e plats med sin lösning ’City Travel App 2.0’ och framhölls för ”enastående engagemang, kreativ problemlösning och konceptets tillämpbarhet”.

Eleverna visade verkligen stor uppfinningsrikedom, uthållighet och engagemang. Nu har de möjlighet att få sitt koncept utvecklat av ett utvecklingsnätverk.

Hack the Pandemic startade på fredags​​kvällen med uppdraget att designa, testa och genomföra idéer om vardagliga utmaningar som skapats under pandemin. Evenemanget anordnades av Uppsala Sustainability Inno-center hackthepandemic.se.

SSHL-teamet valde utmaningen ”Förhindra smitta på allmänna transporter” och tävlade mot 300 deltagare, mestadels yrkesverksamma och doktorander, från hela världen.

Eleverna började hacka på lördag morgon och fortsatte till 16.30 på söndag eftermiddag. En IB Visual Arts-elev redigerade sedan materialet till en videopresentation. Teamet skickade in sitt färdiga bidrag kl 17.58 – två minuter före stängning.

SSHL-lösningen ”City Travel App 2.0”; är en applikation som är utformad att samverka med befintliga rese-appar i städer runt om i världen. Säkerhetsfunktionerna i appen använder biometriska sökningar och ser tecken på infektion innan resenärer går in på bussen/tåget, samt en funktion som känner av ansiktsmasker, integrerad med busskamerorna. Målet med appen är att hjälpa till att undvika nedstängningar i samhället och skydda demokratiska värden som fri rörlighet på ett säkert och hållbart sätt.

Vinnaren tillkännagavs måndagen den 26 april. Jurymedlemmarna hade fått in 23 projekt, varav 7 valdes ut. SSHL deltog med elever från SSHL Think Tank och SSHL Design and Technology Group.

Det vinnande laget:
Mikael Hartzell DP22, Daniel Hawking DP22, Hanning Jiang MYP5, Matteo Villa DP22, Louis Toulemonde MYP5, Magnus Hawking DP22, Johan Berch MYP4, Agnessa Poluzhnikova DP21 samt Georgios och Clara (lagledare och lärare).

Miljö, identitet och förtryck – teman i IB DP Visual Art 2021

I ämnet Visual art arbetar alla IB DP-elever med en egen kollektion av upp till tio arbeten. De får själva välja tema och material. Tillsammans med ett längre, skriftligt uttalande och kortare utställningstexter är dessa arbeten en stor del i kursavsnittet ”exhibition work”.

Eleverna har gått in på djupet i sina koncept och idéer. De har gjort noggranna efterforskningar inom sina valda områden och arbetar även med en “process portfolio” som beskriver skapandeprocessen. 

I år har våra elever arbetat med teman som miljöfrågor, skönhetsideal i Kina, identitetsfrågor, generation Z och förhållandet mellan natur och teknologi, människans förhållande till den digitala världen, förtryck, perception och synsätt.

Våra elever utvecklas enormt mycket under arbetet i Visual art, inte bara som konstnärer utan även i sin kreativitet – och kanske framför allt som människor. 

De flesta av elevernas verk var fotograferade före branden i aulan och bildsalen. Några skulpturer har vi lyckats fotografera efteråt. 
Här får du möjlighet att se elevernas arbeten!

Agnessa Poluzhnikova – generation Z och förhållandet mellan natur och teknologi:

Aliza Ziyana Kabani – människans förhållande till den digitala världen:

Bi Ying Wang – skönhetsideal i Kina:

Charlotte Sakmar Åberg – platser som betyder mycket för henne:

Emily Beck-Hellström – identitetsfrågor:

Juliette Sakmar-Åberg – porträtt och identitet:

Nathalie Strömberg – perception och synsätt:

Giselle Harnevie Enja – förtryck:

Zselyke Varga – miljö:

Nu riggar vi för en 360-graders musikal

Elevernas årliga musikalföreställning brukar vanligtvis framföras vid den här tiden på året. I år har vi flera utmaningar att möta. Vår aula finns inte längre att kvar att samlas i, och så pandemirestriktionerna som endast tillåter några få personer tillsammans. 

Men våra lärare är uppfinningsrika. De ser nya möjligheter i kaoset – och i den digitala tekniken VR, virtual reality. Lösningen blir i stället en 360-graders ”green-screen-studio” där man kan kopiera upp dansare, sångare och skådespelare till att bilda en större ensemble.

Nik Dahlström, ansvarig lärare för projektet:

– Tekniken låter oss till och med placera våra aktörer i den gamla aulan igen, om vi skulle vilja. Eller varför inte i Royal Albert Hall eller på Cirkus i Stockholm? Det skulle passa bra eftersom vi arbetar med stycket “This is me” ur musikalen ”The Greatest Showman” som utspelas i en cirkusmanege. 

Eleverna har också gjort scenografiska mobiler av gamla nycklar på temat ’unlock your unique potential’. 

Att filma med 360-kamera och motsvarande chroma-vägg är den allra senaste tekniken och detta arbete blir en pilot för framtida projekt. Filmen spelas in i mindre grupper, om och om igen och man lägger sedan filmerna i olika lager så att det ser ut som en enda stor show i slutändan. 

Nik berättar att planen är att eleverna sedan ska få sitta i snurrstolar, “enmansbiografer”, och titta på filmen genom VR-glasögon:

– Det kommer att finnas tre snurrstolar på skolan med tillhörande VR-glasögon, säger Nik. Och självklart handsprit för att torka av med mellan användarna!

SSHL blir renodlad gymnasieskola

Efter ett grundligt analysarbete och noggrant övervägande har skolans styrelse tillsammans med skolans huvudmän beslutat att genomföra en förändring i skolans struktur.

Vi kommer att renodla SSHL:s utbud av utbildning genom att fokusera på och utveckla vår gymnasieverksamhet, samtidigt som vi fasar ut grundskolans verksamhet. 

Vi fortsätter också att vidareutveckla vårt internaterbjudande. SSHL har som uppdrag att vara en internatskola, som även välkomnar dagelever. Vårt mål är att skolan inom några år har ett något lägre antal elever än idag, fördelat på både svensk och internationell gymnasieutbildning, och att minst hälften av eleverna är internatelever. Vår vision är att fortsätta vara en av Skandinaviens främsta skolor. 

För att möjliggöra en satsning behöver vi renodla skolans utbud. Samtidigt som vi minskar vårt totala utbildningsutbud, kommer vi att komplettera med nya program på gymnasiet. 

Konkret innebär detta att vi helt upphör med den svenska grundskolan årskurs 7-9 och IB MYP2-4. Samtliga årskurser på grundskolenivå stängs ner efter hand under de kommande tre åren. Samtidigt satsar vi på att utveckla gymnasieprogrammen inom både den svenska och den internationella delen, bland annat nu närmast genom att introducera IB Career-related Programme med inriktningen Business and Hospitality Management

Vi inför även fler alternativ av boende för våra internatelever för att möta den efterfrågan som finns bland dagens familjer. 

Bakgrunden till beslutet ligger flera år tillbaka i tiden.
Under 2012-2013 medförde politiska beslut att skolans möjlighet att ta ut en skolavgift drogs in. Ungefär samtidigt togs riksinternatförordningen bort, vilket också skapade ekonomiska utmaningar. Skolans utbud har dock inte ändrats. Vi har valt att fortsätta erbjuda samma breda urval av utbildningar som tidigare med fyra olika skolformer; utbildning på både grundskole- och gymnasienivå och dessutom utbildning enligt två olika läroplaner, den svenska samt den internationella utbildningen International Baccalaureate, IB. 

Att bibehålla samma höga standard och stora utbud med radikalt förändrade ekonomiska förutsättningar är i längden inte hållbart. För att kunna driva en skola i ekonomisk balans och samtidigt utvecklas och erbjuda hög kvalitet krävs prioriteringar och en verksamhet som är ekonomiskt stabil på lång sikt. Den förändring som nu beslutats ger oss möjlighet att satsa framåt och ta SSHL in i framtiden med ett nytt fokus.

Omställningen påbörjas omgående:

  • Alla antagna elever till åk 7-9 och MYP2-4 med skolstart höstterminen 2021 samt alla befintliga elever i åk 8/MYP3 och åk 9/MYP4, kommer att fullfölja sina studier som planerat. 
  • Vi lägger stort fokus på att utfasningen av grundskolan sker med kvalitet och omsorg för både elever och personal. 
  • Den årliga antagningen till årskurs 7 och MYP2 upphör omgående. 
  • Skolans kösystem till årskurs 7 och MYP2 stängs omgående. 

Carina Nilsson, rektor och skolchef på SSHL:

Nu lägger vi all kraft på att förändringen ska ske på bästa sätt, för både elever och personal. Vi känner stor tillförsikt till att denna utveckling av skolans struktur kommer att ge våra nuvarande och blivande elever tillgång till en ännu bättre och starkare skola.

Samtliga elever som i dagsläget anmält sig till vår kö för grundskolan kommer att bli meddelade om skolans förändrade struktur via brev. Detsamma gäller även nuvarande elever samt alla elever som är antagna inför hösten 2021. 

För ytterligare information, kontakta: info@sshl.se

Minnesbok ges ut som hyllning till skolans Aula

En minnesbok med namnet Minnen från vår Aula planeras att ges ut för att hylla minnet av vår ikoniska Aula, som så tragiskt brann ned den första mars i år.

Boken kommer att innehålla historiska fakta om byggnaden varvat med personliga minnen från sammankomster i Aulan under årens lopp.

Elever, fördettingar, personal och föräldrar på skolan är välkomna att bidra med egna bilder och minnen online. Den tryckta versionen av boken kommer att innehålla ett urval av dessa bilder och minnen.

En Facebookgrupp har skapats: SSHL Aulan: Memories, som ett sätt att knyta an människor till projektet. Alla som vill dela med sig av foton och minnen är välkomna att gå med i gruppen.

Carina Nilsson, rektor och skolchef, SSHL:

”Jag är rörd av det enorma stöd och alla erbjudanden om hjälp som skolan har fått från så många, både i Sverige och utomlands. Vi har förlorat vår älskade Aula – men våra minnen består. Vi är därför mycket tacksamma för Julian Stubbs initiativ att skapa boken “Minnen från vår Aula” tillsammans med sitt team på UP. Tillsammans hoppas vi fånga de många minnen från elever, alumner, föräldrar, personal och allt det som Aulan har betytt för Sigtuna och vår skola. Det kommer att bevara minnet av Aulan för oss alla.”

Projektet sponsras och leds av den internationella, digitala varumärkes- och marknadsföringsbyrån UP THERE, EVERYWHERE. Grundaren och VD:n Julian Stubbs har en son på skolan som tar studenten i år.

Julian Stubbs:
“Liksom alla blev jag mycket upprörd av att höra om branden. Alla vi som har anknytning till skolan känner samma bestörtning. Byggnaden har bidragit med många glada minnen och händelser och det är viktigt att vi hyllar dessa. Det är därför vi bestämde oss för att hjälpa till genom att skapa en bok som hyllar byggnaden och alla personliga minnen.”

Boken kommer att ges ut på både svenska och engelska.

För att vara med och dela dina minnen, gå med i Facebookgruppen eller skicka dina bilder och minnen till:

aula.memories@sshl.se

www.facebook.com/groups/sshlaulan/

För mer information, kontakta:

SSHL
Eva Nilsson Lindin
eva.nilsson.lindin@sshl.se
+46 (0)76 881 1028

Förbundet Sigtunafördettingar
Jeanette van Reis
jeanettevanreis@gmail.com
+46 (0)70 811 2031

UP
Julian Stubbs, CEO 
julian-s@upthereeverywhere.com
+46 (0)70 655 7479

Vi introducerar ett nytt IB-program på SSHL

I augusti 2021 planerar vi att starta ett nytt internationellt gymnasieprogram på SSHL, IB Career-related Programme med inriktning Business & Hospitality Management

IB Career-related Programme är relativt nytt i Sverige och ett alternativ för dig som är intresserad av att studera och arbeta i en viss bransch. På SSHL kommer programmet att ha den spännande inriktningen Business and Hospitality Management* och vara ett alternativ och komplement till vårt befintliga program IB Diploma Programme.

Världen förändras och en multimiljard-bransch står inför en stor förändring. Är du serviceinriktad, innovativ, ambitiös, intresserad av hållbarhet? Är du inriktad på att göra karriär i en bransch som är mycket bredare än man kan tro?

Om det här stämmer in på dig kan vår nya utbildning Business and Hospitality Management vara något för dig.

Utbildningen ingår i IB:s karriärrelaterade program, som även innehåller praktik utöver det vanliga skolarbetet. Eleven får stora möjligheter att etablera viktiga kontakter inom intressanta branscher under studietiden, samtidigt som man förbereder sig för högre studier. 

Business and Hospitality Management på SSHL är ett tvåårigt gymnasieprogram för elever i åldern 16-19 år som kombinerar akademiska studier med erfarenheter från branschen. Elevernas rörlighet uppmuntras genom praktik och andra arbetsplatserfarenheter, för att främja den internationella förståelsen. Under utbildningen finns möjlighet att praktisera både i Sigtuna och Stockholm, men även internationellt. 

Förbereder för både anställning och högre utbildning

IB Career-related Programme är en internationell utbildning som erkänns av en rad universitet, högskolor och andra skolor över hela världen. Eleven förbereds både för anställning och för vidareutbildning inom Business and Hospitality. 

I arbetet med att ta fram det nya programmet samarbetar vi bland annat med Carl Palmlund, COO för The Conscious Luxury Hotel Group och medgrundare till Royal Park Hospitality & Education Hub. Carl har lång erfarenhet i branschen:

Carl Palmlund, COO på The Conscious Luxury Hotel Group

Carl Palmlund, COO på The Conscious Luxury Hotel Group

– Gästfrihet (Hospitality) definieras som “Det vänliga och generösa mottagandet och underhållandet av gäster, besökare eller främlingar”, men vi tycker att det är mer än så, det är en ideologi.
– Nu måste vi bygga upp en ny och medveten upplevelseindustri. När vi erbjuder meningsfulla upplevelser skapar vi minnen för livet, en ökad förståelse och en hållbar utveckling för vårt klimat. 
– Vi ser fram emot att ta emot fler unga, medvetna och nytänkande människor i branschen! 

IB CP Business & Hospitality Management på SSHL genomförs i samarbete med César Ritz Colleges, Swiss Education Group och Royal Park Hospitality & Education Hub

* Vi planerar att starta programmet i augusti 2021, förutsatt att auktoriseringen är klar. Vi befinner oss just nu i slutfasen av IB:s ansökningsprocess. 

Läs mer om programmet:

IB Career-related Programme – Business & Hospitality Management

Cesarritzcolleges.edu news article

VIE education – levererar och utvecklar huvudkursen

Brev från styrelsen för Sigtuna skolstiftelse, angående branden

Till skolans elever, föräldrar, fördettingar och personal, 

Branden som totalförstörde vår aula under söndagsnatten lämnar oss i stor sorg, men vi är först och främst tacksamma att inga elever eller personal på skolan kommit till skada. Likväl är det mycket tragiskt det som skett. Styrelsen känner stor uppskattning för hur skolans ledning har hanterat de senaste dagarnas händelser. Uppgiften blir också lättare att bära när man visas ett sådant fint stöd som vi sett de senaste dagarna. 

Vi är många som sörjer vår fina aula och tidigare gymnastiksal. En plats där så många elever både börjat och avslutat sin tid på skolan. Branden innebär en stor förlust, men jag hoppas att ni delar min uppfattning om att människor och minnen lever vidare och det är något som alla som har en anknytning till skolan bidrar med.

Nu har skolledningen fullt fokus på mycket praktiskt arbete och på att förbereda för elevernas och personalens återkomst efter sportlovet. Naturligtvis kommer det att finnas frågor kring trygghet. Säkerhet är oerhört viktigt och något skolan arbetar löpande med, både på och runt skolområdet. Goda rutiner finns på plats för att alla ska kunna känna sig trygga på SSHL. 

Säkerhetsarbetet stannar aldrig av utan pågår kontinuerligt och på skolan arbetar vi ständigt med att anpassa oss efter det samhälle vi lever i. Skolan förstärker säkerheten ytterligare med olika åtgärder, med exempelvis fler kameror, utökad bevakning och bättre förmåga att upptäcka olaga intrång. För vidare frågor kring skolans säkerhetshantering, kontakta gärna SSHL:s säkerhetschef Richard Kindroth, richard.kindroth@sshl.se

Vi har tagit oss an stora utmaningar förr och vi kommer att göra det igen. Vi drar lärdom även av svåra erfarenheter och vi går stärkta vidare med gemensamma krafter. Mitt i det sorgliga är det oerhört trösterikt att se allt stöd som visats från så många håll. Det uppskattar vi enormt, inte minst när vi ser på det omfattande arbete som ligger framför oss. Nu ligger fokus på att driva skolan och se till att elever och personal tas väl om hand i en redan annorlunda vardag präglad av pandemin. 

Skolan och styrelsen ser fram emot att få återkomma längre fram kring planerna för att bygga en ny aula. Återigen, tack för allt stöd som visats, nu blickar vi framåt.

Styrelsen för Sigtuna skolstiftelse,
genom ordförande Marie von Satzger

Hjälp oss bygga vår nya aula

Tack för att du vill bidra till att bygga upp skolans nya aula för att återigen kunna samlas och skapa nya minnen tillsammans. Ditt stöd är avgörande för vår skola och är mycket uppskattat – varmt tack!

Skänk din gåva här

Skolans aula har brunnit ned

I natt väcktes vi av det sorgliga beskedet att skolans aula stod i lågor. Ett stycke historia har gått i graven.

Branden startade efter midnatt och trots att brandkåren snabbt var på plats gick den gamla anrika byggnaden inte att rädda. Redan under tidig morgon var skolans aula helt nedbrunnen. 

Tack och lov hade alla elever lämnat skolan för sportlov och inga andra byggnader har drabbats av branden. Aulan låg avskilt placerad, separerad från skolans huvudområde av en allmän väg. 

Skolans aula var en vördad och älskad samlingsplats för skolans elever och personal. Tusentals elever har under årens gång samlats i aulan för skolstarter och skolavslutningar, föreläsningar, prisutdelningar, spex, musik och sångevenemang. 

Från början användes den nästan 100 år gamla byggnaden som idrottshall, men gjordes om till samlingslokal i samband med att den nya idrottshallen byggdes. Under det senaste året har aulan också tjänat som extra matsal, då pandemin krävt utökat utrymme för elevernas måltider. 

Aulan fotograferades nyligen under vintersportdagarna. (Foto: Gabriel Lundh)

Arbetet med att släcka branden och att säkra kringliggande byggnader pågår fortfarande i skrivande stund. Området runt om aulan kommer att stängslas in som en säkerhetsåtgärd. 

Det är många som kommer till skolan just nu för att med egna ögon se och försöka förstå vad som har hänt. Många sörjer den vackra byggnaden, som varit en symbol för skolan i alla år. Många berättar också om fina minnen och stunder. Låt oss hoppas att vi i framtiden återigen får fortsätta att uppleva samlingar och skapa nya minnen på denna plats.

Elevernas onsdagssamling är en tradition på SSHL.