Utbildningar

Vi erbjuder följande möjligheter

Som Sveriges ledande internatskola har både föräldrar och elever höga förväntningar på vår utbildning. Studieresultaten har generellt varit högre än genomsnittet de senaste åren, särskilt inom IB Diploma-programmet där utbildningen sker på engelska.

Gymnasieprogram på svenska

  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet – internationell specialisering
  • Ekonomiprogrammet

Läs mer – Gymnasieprogram på svenska

Gymnasieprogram på engelska

  • Ekonomiprogrammet (tvåspråkigt)
  • IB Diploma Programme
  • IB Career-related Programme

Läs mer – Gymnasieprogram på engelska

Våra erfarna lärare har som ambition att se individen utifrån elevens resurser, behov och målsättning. Akademisk kunskap står i fokus, men SSHL har även ett bredare perspektiv än så. Värderingen ”kunskap för livet” i vår varumärkesplattform innebär också att lära sig respektera varandras olikheter samt vara öppen och lyhörd.

Vår övertygelse är att kunskap gror i kreativa, hälsosamma och lärande miljöer. Det är då eleverna har möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sin egen förmåga.

Höstterminen 2011 började en ny skollag att tillämpas. Förutom en ny betygsskala från A-F så innebär den nya skollagen en mer målstyrd skola där kunskap står i fokus.