Intensivkurs i matematik

13 –  17 Juli 2020

Om kursen

Detta är en intensiv vecka med matematiken i fokus! Undervisningen delas upp enligt elevernas förkunskaper och är vidare delad i svenska och engelska grupper.

Kursen riktar både till elever som har lätt för matematik och även till dem som har lite svårare för ämnet. Vi har lärarledda genomgångar, men fokus ligger på självständigt arbete där lärarna jobbar individuellt med varje enskild elev.

Vi erbjuder mat och logi under kursen samt möjlighet att delta i skolans fritidsutbud.

Påbörja din ansökan här eller läs mer om kursen nedan.

Lärare

Undervisningen ges av behöriga lärare i både svenska och engelska. Efter genomgången kurs ges kursintyg.

Boende

Eleverna bor på skolans elevhem. Hemförälder (personal) är ansvarig för boendet dygnet runt. De flesta eleverna delar rum med en annan deltagare.

Måltider

Alla måltider serveras i skolans matsal. Vid varje måltid finns det tid för avkoppling och umgänge. All mat är tillagad i skolans eget kök och med en hälsomedveten grundtanke.

Läxläsning

Varje kväll anordnas en timmes läxläsning. Då är det tyst och lugnt på elevhemmet och deltagarna får chansen att läsa läxor med stöd av behöriga lärare på svenska och engelska.

Fritid

Deltagarna erbjuds möjlighet till en aktiv fritid genom tillgång till delar av vårt fritidsutbud. Fokus ligger på matematik den här veckan men det är viktigt att få en balans mellan studerande och aktivitet så att inlärningsförutsättningarna är optimala. Hemföräldern verkar också som fritidsledare.

Avgift

Pris för kursen 2020, inklusive mat, logi och aktiviteter:
15 500 kronor.

Pris för kursen 2020, exklusive frukost och middag, logi och läxläsning:
8 500 kronor.

Vänligen observera att anmälan inte är giltig förrän full betalning av anmälningsavgiften är erlagd.

För mer information mejla till: summerschool@sshl.se

Betalning från Sverige
Bankgiro 142-9000
Betalnig från utlandet
IBAN SE2550000000052501016629
BIC ESSESESS
Skandinaviska Enskilda Banken AB 106 40 Stockholm SWEDEN

Vid avbokning gäller följande regler för återbetalning:

100% tillbaka på kursavgiften vid avbokning senast 24 april 2020
50% tillbaka på kursavgiften vid avbokning senast 24 maj 2020
25% tillbaka på kursavgiften vid avbokning senast 24 juni 2020

Mer information

För ytterligare information, mejla till summerschool@sshl.se