Intensivkurs i Svenska 13-16 år

18-31 juli 2021

Om kursen

Vår kurs i svenska är riktad till ungdomar i åldern 13 till 16 år med skiftande kunskaper i det svenska språket. Dina förkunskaper kan vara på nybörjarstadiet eller sådana att du vill fräscha upp din svenska för att vara bättre förberedd för vidare studier i Sverige.

Inledningsvis testas du så att vi ska kunna utforma ett anpassat program som passar dig.

A6578373-FA4B-4CAE-9CDB-1E5238592877

Du får lära dig svensk historia, geografi och kultur och hur det svenska samhället fungerar. Språkträningen blir intensiv. Vi kommer att ägna oss åt litteraturstudier, grammatikövningar, talövningar och skrivträning – allt kopplat till praktiska sammanhang.

Vi arbetar ofta i små grupper och individuellt men gör också mycket gemensamt. Deltagarna får givetvis också bekanta sig med Sigtuna Stad och dess tusenåriga historia. Kursen har genomförts under många år och tillkom för att kontakten med hemlandet inte skall gå förlorad. Den kan också tjäna som en introduktion till att bo på internat och studier i Sverige.

Lärare

Undervisningen ges av våra egna behöriga lärare som är vana vid utlandssvenska elever och deras speciella situation. Efter genomgången kurs ges kursintyg samt en möjlighet att få ett utlåtande från lärarna om vilken nivå deltagaren befinner sig på.

Boende

Deltagarna bor på skolans elevhem. Hemföräldrar (personal) är ansvariga för boendet dygnet runt. De flesta elever delar rum med en annan deltagare under kursen.

Måltider

Alla måltider serveras i skolans matsal. Vid varje måltid finns det tid för avkoppling och trevligt umgänge. All mat är tillagad i skolans eget kök och med en mycket hälsomedveten grundtanke.

Läxläsning

Varje kväll, med undantag av de dagar vi är på studieresa, anordnas en timmes läxläsning. Då är det tyst och lugnt på elevhemmet och deltagarna får chansen att läsa läxor med stöd av hemföräldrarna.
bild-copy-336x190

Fritid

Vi har goda möjligheter till friluftsliv, estet- och sportaktiviteter. Pedagoger från skolans fritidsavdelning finns på plats under deltagarnas lediga tid och ger möjlighet till en aktiv fritid. Vi gör dessutom utflykter till Uppsala och Stockholm där vi besöker kända landmärken och attraktioner.

Stipendium

Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom delar ut stipendier för intensivkurs i Sverige om svenskt språk och samhälle till elever som har en klar utlandssvensk anknytning. Stipendiet söks här.

Avgift

Priset för kursen 2021 är 31 000 kronor. Undervisning, mat, logi och aktiviteter ingår i avgiften.

Vänligen observera att anmälan inte är giltig förrän full betalning av anmälningsavgift är erlagd.
Vid anmälan betalas en anmälningsavgift om 5 000 kronor.

Slutlikvid av kursavgiften betalas senast den 31 mars. Obs! Ange barnets namn som referens.

Betalning från Sverige:

Bankgiro 142-9000

Betalning från utlandet:

IBAN SE2550000000052501016629
BIC ESSESESS
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 106 40 Stockholm, SWEDEN

Vid avbokning gäller följande regler för återbetalning:

100% tillbaka på kursavgiften vid avbokning senast 16 april.
50% tillbaka på kursavgiften vid avbokning senast 16 maj.
25% tillbaka på kursavgiften vid avbokning senast 16 juni.

För mer information mejla till: summerschool@sshl.se