Intensivkurs i Svenska 7-12 år

Om kursen

Kursen arrangeras vanligtvis i två omgångar i juli. Datumen för 2020 års kurser är:

13 juli – 17 juli

20 juli – 24 juli

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket har en samarbetspartner som varje sommar erbjuder en intensivkurs i svenska i skolans lokaler. Kursen riktar sig till barn i åldern 7 till 12 år som behöver stärka och förbättra sina kunskaper i sitt svenska modersmål. Kursen kommer på ett lustfyllt sätt, hjälpa ditt barn på vägen mot att nå de nationella målen i ämnet svenska.

Vi arbetar intensivt med språket men det blir också lite svensk historia och kultur. Vi kommer i första hand ägna oss åt talövningar och läs- och skrivutveckling kopplat till ett praktiskt sammanhang. Vi arbetar ofta i små grupper och individuellt men gör också mycket gemensamt. Deltagarna och medföljande vuxen får givetvis också bekanta sig med Sigtuna Stad och dess tusenåriga historia.

Kursen med dess utformning ger inte bara ett berikat lärande, för er som är utlandssvenskar ger den också en fin kontakt med hemlandet och dess värdegrund. På internatveckan träffas barn från många platser i världen, alla med svenska och Sverige som gemensam nämnare. En möjlighet att få vänner för livet och utveckla språket tillsammans.

Fritid

Varje eftermiddag (cirka 15.00–17.00) arrangerar fritidsledare aktiviteter för barnen. Det är lekar, bollspel, utflykter och annat kul för att stimulera barnens sociala utveckling i grupp och även deras fysiska utveckling med balans, motorik, rörelse, o.s.v. Grundtanken är att barnen ska få prova på många aktiviteter under veckan, t.ex några ”typiskt svenska” lekar och spel och även få tal del av vår fantastiska utemiljö i Sigtuna. Vid bra väder finns nyttjar vi Sigtunas fantastiska badplatser.

Lärarna

Undervisningen ges av behöriga svensklärare. Efter genomgången kurs ges kursintyg och även en möjlighet att få ett utlåtande från lärarna om vilken nivå deltagaren bör fortsätta sina studier på.

Måltider

Alla måltider äts i skolans matsal. Vid varje måltid ska det finnas tid för avkoppling och trevligt umgänge. All mat är tillagad i skolans eget kök och med en mycket hälsomedveten grundtanke.

Boende

Deltagarna bor på ett av skolans 11 elevhem. Medföljande förälder får tillgång till ett eller två elevrum på elevhemmet beroende på hur många barn som de har anmält. Det finns personal på skolan under natten för att tillstå i praktiska ärenden men ansvaret för deltagaren har föräldern själv.

Medföljande Vuxen

Barnen är fortfarande små och därför har vi valt att ha vuxenstöd med på kursen. Vi gör inga undantag på den regeln. Vi kommer om intresse finns att ordna valbara aktiviteter under skoltid för de vuxna. Frukost och middag ingår i ert barns avgift. Lunchen går att köpa till på plats för självkostnadspris.

Avgift & Anmälan