Snabbfakta

SSHL är en internatskola. Verksamheten vänder sig i första hand till utlandssvenska och hemmasvenska elever som söker en trygg och stimulerande skoltid i internatmiljö. SSHL välkomnar också internationella internatelever samt dagelever från Sigtuna och närliggande kommuner. På onsdagar och särskilda högtider bär alla elever skoluniform.

SSHL drivs av Sigtuna Skolstiftelse med Sigtunastiftelsen och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som huvudmän. Stiftelseformen medför att skolan inte är vinstdrivande.

Fakta 2018/19

 • Antal elever: 700, varav 198 internatelever och 502 dagelever.
 • 301 elever har sin undervisning på engelska (DP, MYP, BM).
 • Bland internateleverna är 61 utlandssvenskar från olika länder, 104 är hemmasvenskar och 33 är utländska medborgare.
 • I varje klass går cirka 28 elever.
 • Internatet har 7 elevhem, varav 3 är flickhem, 3 är pojkhem samt 1 är grundskolehem.
 • Flickhem (92 elever): Berga, Skoga, Haga.
 • Pojkhem (85 elever): Midgården, Backa, Sandvreten.
 • Grundskolehem (21 elever): Herrgården.

Grundskolan

 • Grundskolan Åk 7-9 och The IB Middle Years Programme har 278 elever med undervisningsspråk svenska eller engelska varv 42 st är internatelever.

Gymnasieskolan

 • Svenska gymnasieprogrammen och IB DP har 430 elever

Program med svenska som undervisningsspråk

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Program med engelska som undervisningsspråk

 • IB Diploma Programme
 • Business Management & Economics Programme (Ekonomiprogrammet på engelska)

Om det skulle hända att jag önskar framföra ett klagomål, hur kan jag göra det?

Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa. Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentor/lärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor. Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till Huvudmannen, som är Sigtunaskolans stiftelse. Sådana anmälningar tas emot av styrelsen. Information finns på hemsidan. Anmälningar skickas till: styrelsen@sshl.se och kommer att utredas på ett sakligt och objektivt sätt, i kontakt med skolan, vårdnadshavare och elev.