Elevföreningar på SSHL

Skolans elevföreningar

På SSHL har eleverna ett brett engagemang i föreningsverksamhet vilket ger eleverna möjlighet att skapa aktiviteter utöver det vanliga.

Elevrådet på SSHL

Elevrådet är det demokratiska forum där alla klasser representeras och ger samtliga en möjlighet att påverka skolans innehåll. Elevrådet har kontinuerliga möten med skolledningen för att samarbeta kring viktiga frågor.

Övriga föreningar:

Kenyaprojektet och Life-Link är våra stora, internationella projekt på skolan. Dessa två föreningar jobbar aktivt med insamlingar för olika ändamål.

Aktieföreningen Capital är skolans finansrelaterade elevförening där medlemmar samlas runt ett gemensamt intresse i aktiemarknaden och finans. Medlemmar i föreningen organiserar regelbundna möten där de presenterar en aktie och diskuterar olika ämnen relaterat till aktiemarknaden.

Arcu – en förening som anordnar olika festligheter som disco och galor.

AV-klubben. Ger elever möjlighet att lära sig hantera ljud- ljus och videoutrustning och därmed hjälpa till att organisera samlingar, events och skoldiscon.

Biljardsällskapet är en förening som vill främja elevernas gemenskap utan alltför mycket fysisk ansträngning. Biljard är en social sport som kan utövas av de flesta. Vår önskan är också att skapa sociala sammanhang över klassens och årskursens gränser.

Debating Society är en förening som formar framtidens studenter. Debating sker hela tiden i vardagen, på olika nivåer. Som formella samtal inom ett visst ämne, där argument läggs fram och diskuteras för och emot. SSHL Debate Society träffas ofta för att debatera, delta i tävlingar och förbereder elverna för deras framtida debatter.

Design och teknikgruppen erbjuder aktiviteter för elever som är intresserade av tekniska utmaningar och kanske ser en framtid inom ingenjörsyrket. Gruppen bygger ny miljövänlig teknik och hittar nya sätt att använda gammal teknik. Med skolans stöd drivs många roliga projekt – bland annat har gruppen organiserat tävlingar i att programmera, testat att designa egna äggkartonger och byggt en egen miljövänlig 3D-skrivare.

Estetföreningen står för stora delar av det estetiska på skolan med höjdpunkter som talangjakt och musikal.

Fiskeföreningen är ansvarig för skolans fiskeaktiviteter och andra fritidsaktiviteter samt event.

Food group. För våra elever med matintresse, medvetenhet kring matsvinn, miljöpåverkan och vikten av en hälsosam och balanserad livsstil. Hjälper till vid skolans evenemang och gör många praktiska moment i skolans kök där medlemmarna får prova på att baka, laga mat och planera.

Historieföreningen arbetar med historia från olika perspektiv, exempelvis feministiskt och ekonomiskt. Historien som bearbetad ska även inkludera andra kulturer och epoker än de som är typiska för en svensk historiekurs.

Hjärter Ess strävar efter jämlikhet kring alla elever genom att arrangera trygga och roliga evenemang under skolåret. Varje klass på skolan har en representant i Hjärter Ess med syfte att uttrycka förslag och bekymmer kring olika frågor med fokus på anti-mobbning.

Idrottsföreningen, SSHL IF, jobbar aktivt med skolans idrottsutbud och samarbetar även med andra skolor för att utveckla bra idrottstävlingar.

Make a Kid Smile på SSHL engagerar sig i aktiviteter och små projekt för att samla in pengar för att b.la  stötta huvudstiftelsen som delar ut stipendier till barn i Nepal. Det möjliggör en skolutbildning för flera barn som annars inte skulle kunna gå i skolan. Samtidigt lär vi oss om olika kulturer, byter erfarenheter och bidrar till  ytterligare projekt som inköp av leksaker, renovering av klassrum eller skolgårdar, främst i Nepal men också i andra länder. Läs mer på makeakidsmile.net!

Miljöföreningen arbetar med miljön på skolan och tar ett stort ansvar för att vi som skola ska ligga i framkant med vårt miljötänk.

Musikföreningen uppmuntrar elevernas intresse för musik genom att arrangera spelningar och shower under året, så att eleverna får möjlighet att njuta av musik både som publik och som artist. Styrelsen består av musikintresserade elever som spelar instrument och/eller sjunger.

Schackklubben – här kan alla ha jättekul – spela schack och förbättra eller få många nya färdigheter; beslutsfattande, problemlösning, kritiskt tänkande, uträkning, koncentration, kreativitet, visuellt minne och sportslighet. Vi går igenom olika schacköppningar, diskuterar taktik och analyserar slutspel, termer och notationer. Självklart spelar vi regelbundet blixtschack, snabbschack, schack960, klassiskt schack på tid… you name it! Skolans schackklubb är öppen för alla på skolan som är intresserade. Kom med ​​när som helst, även om det är någon gång då och då. Kontakt: georgios.savvas@sshl.se

Spread the Light – en humanitär organisation som är dedikerad till samhällstjänst och global medvetenhet. Vi samarbetar med Svenska kyrkan för att hjälpa och underlätta för hemlösa och låginkomsttagande familjer.

STELLAR En förening som är kopplad till Astronomisk Ungdom och som funderar över vad som ligger bortom vår vetskap, i djupet av universum. För de elever som inte bara vill lära mer om rymden utan också ha kul med experiment och filmkvällar.

Teach Me är en förening där elever hjälper elever med studier. Vi gör det möjligt för elever i alla åldrar och från alla olika program att få och ge studiestöd.

Think Tank består av unga forskare som kan tänka analytiskt och kreativt och är orädda, driftiga och flexibla. Elever med stor, egen drivkraft som dessutom erbjuder sina tjänster till näringslivet och där skapar kontakter som leder till PRAO, praktikplats, ett bra CV, plats på universitet och kanske drömjobbet i framtiden. E-post: thinktank@sshl.se.

Yellow Boats of Hope Stödjer fattiga barn och familjer i Filippinerna att bli självförsörjande och ge barn möjlighet att gå i skolan.