Föräldraföreningen

SSHL Parents Association 2019

Anna Lindstedt Coates, Fredrik Hannu, Jenny Larsson, Carl-Fredrik Odenrick, Daniel Krook
och Karolina Norlin.

Föräldraföreningen representerar föräldrar till alla elever på SSHL och har som ändamål att engagera sig i frågor som rör elevernas situation och miljö på skolan. Det är också föreningens uppgift att verka för ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar och skolans elever, hempedagoger, hemföräldrar, skolans ledning samt övrig personal.

Alla familjer på SSHL är medlem i föreningen genom inbetalning av den årliga medlemsavgiften som främst används till att stödja olika elevorganisationer, aktiviteter och projekt inom sport, fritid och kultur som främjar sammanhållning och gemenskap på skolan.

Föräldraföreningens Styrelse

Anna Lindstedt Coates (Ordförande)
Representerar familjer på Haga och familjer vars barn är dagelever
+46 72 5692900
anna.lindstedt.coates@sshl.se

Fredrik Hannu (Vice Ordförande)
Representerar familjer på Backa och familjer som bor i Sverige vars barn är internatelever
+46 70 1750000
gladafredrik@gmail.com

Daniel Krook (Sekreterare)
Representerar familjer på Berga och familjer som bor i Sverige vars barn är internatelever
+46 70 6995660
daniel.krook@sshl.se

Carl-Fredrik Odenrick (Kassör)
Representerar familjer på Midgården och familjer som bor i Sverige vars barn är internatelever
+ 46 70 7128509
carl-fredrik.odenrick@sshl.se

Karolina Norlin (Ledamot)
Representerar familjer på Sandvreten och familjer som bor utomlands vars barn är internatelever
+44 75 90040112
karolina.norlin@sshl.se

Jenny Larsson (Ledamot)
Representerar familjer på Skoga och familjer vars barn är dagelever
+ 46 70 8401041
jenny.larsson@sshl.se

Erika Magnus (Adjungerad, representant för Herrgården)
Representerar familjer på Herrgården och familjer vars barn är dagelever
+46 70 8286697
erika.magnus@sshl.se

Föräldraföreningens valberedning: Tiblez SundströmStina von der Esch och Anna Johansson.

Är du intresserad av att engagera dig som förälder? Ge ett bidrag till verksamheten? Eller bli Sverigemålsman för en internatelev? Hör av dig till ff@sshl.se

Medlemsavgiften

Vi tackar för ert stöd och ber er betala in avgiften före den 1 oktober.

Medlemsavgiften är 850 kr per familj och läsår. Glöm inte ange ert namn vid inbetalning!
International bank transfer IBAN: SE20 6000 0000 000794 639 798
SHB BIC/SWIFT: HANDSESS
SWISH: 123 514 2005
Bankgiro: 441-8042