Föräldraföreningen

Vi engagerar oss!

Föräldraföreningen representerar föräldrarna till alla elever på SSHL och har som ändamål att engagera sig i frågor som rör elevernas situation och miljö på skolan.

Alla föräldrar och vårdnadshavare är medlemmar i Föräldraföreningen. När du bidrar med den årliga medlemsavgiften är du med och främjar sammanhållningen och gemenskapen på skolan.

Föräldraföreningens styrelse 2021. På bilden, från vänster: Jennifer Grahn, Jakob Bosson, Anna Lindstedt Coates, Karina Sakmar Åberg, Jenny Larsson, Torbjörn Ström. (Kontaktuppgifter, se nedan.)

Tack för ert stöd!

SSHL Parents Association 2020Årsavgiften är frivillig. Den går oavkortat till att göra vår skola ännu bättre genom att stödja:

  • aktiviteter som är till förmån för alla elever
  • elevföreningar på skolan
  • sport- och fritidsaktiviteter
  • utbudet av kulturupplevelser
  • evenemang med externa föredragshållare

Läs mer om vad ditt bidrag går till!

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 850 kr per familj och läsår.
Vi ber er att betala in avgiften före den 1 oktober.
SWISH: 123 514 2005
Bankgiro: 441-8042
International bank transfer IBAN: SE20 6000 0000 000794 639 798
SHB BIC/SWIFT: HANDSESS
Betalningsmottagare: Föräldraföreningen vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Brev till föräldrar på SSHL

Information om medlemsavgiften

Kallelse till Årsmöte

Vill du engagera dig?

Är du intresserad av att engagera dig som förälder? Ge ett bidrag till verksamheten? Eller bli Sverigemålsman för en internatelev?
Hör av dig till ff@sshl.se

Föräldraföreningens styrelse 2021-2022

Styrelsen nås också på ff@sshl.se
Valberedning: Tiblez Sundström, Anna Johansson och Carl-Fredrik Odenrick.

Anna Lindstedt Coates (Ordförande)
Representerar familjer på Haga och familjer vars barn är dagelever
+46 72 569 29 00
anna.lindstedt.coates@sshl.se

Torbjörn Ström (Vice Ordförande)
Representerar familjer på Backa och familjer som bor i Sverige vars barn är internatelever.
+46 76 315 05 88
torbjorn.strom@sshl.se

Jakob Bosson (Kassör)
Representerar familjer på Midgården och Tallåsen samt familjer som bor i Sverige vars barn är internatelever.
+ 46 76 540 84 30
jakob.bosson@sshl.se

Jennifer Grahn (Sekreterare)
Representerar familjer på Björka och familjer som bor i Sverige vars barn är internatelever.
+46 70 638 98 94
jennifer.grahn@sshl.se

Jenny Larsson (Ledamot)
Representerar familjer på Skoga och familjer vars barn är dagelever.
+ 46 70 840 10 41
jenny.larsson@sshl.se

Karina Sakmar Åberg (Ledamot)
Representerar familjer på Berga och Sandvreten samt familjer som bor utomlands vars barn är internatelever.
+1 917 325 0954 eller +46 72 920 94 46 (sms:a först)
karina.aberg@sshl.se