Stöd SSHL

Vårt fantastiska nätverk av fördettingar tillsammans med föräldrar och personal har visat ett extraordinärt stöd för vår fina skola under årens lopp.

Stiftelsen för utbildning vid SSHL

VILL DU VARA MED OCH STÖDJA VÅR SKOLA?

SSHL åtnjuter ett fantastiskt nätverk av fördettingar från både SSHL, SHL och SS som tillsammans med föräldrar och personal under årens lopp har visat ett extraordinärt stöd för vår fina skola. Genom olika insamlingar, generösa gåvor och annat stöd fortsätter vi att utveckla vår verksamhet och ge våra elever en stimulerande miljö att växa i, både i skolan och på internatet. Detta enastående engagemang ger oss förutsättningar att bevara vår unika miljö som internatskola med en högklassig utbildning som förbereder och rustar våra elever väl inför deras vidare studier och yrkesliv.

En trygg placering

Stiftelsen för utbildning vid SSHL är en avkastningsstiftelse som har grundats för att kunna utgöra långsiktigt stöd för skolans utveckling och skapa möjligheten till en trygg placering av större gåvor. Den kan vara ett attraktivt alternativ för de givare som är intresserade av att ge en gåva genom testamente eller utnyttja de regler som gäller för gåvor för utdelning på aktier och andra värdepapper. Stiftelsen grundades den 3 maj 2019 av Magnus Beer, Greger Hamilton, Gustaf Hermelin, Frans Malmros, Johan Stern, Marika Wäreborn och Förbundet Sigtunafördettingar och är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Stöd till skolans utveckling

Sigtuna Skolstiftelses huvudmän och styrelse har givit sitt fulla stöd till avkastningsstiftelsens grundande för att stödja långsiktig och aktiv fundraising för SSHL. Vi har tacksamt mottagit gåvor från Sigtunastiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Harry Cullbergs Fond samt grundarna för att skapa förutsättningar att kunna bygga upp ett kapital. Vårt mål är att till skolans 100-års jubileum i september 2025 kunna samla in 100 miljoner kr för att kunna skapa en god avkastning med syftet att stödja skolans utveckling genom olika projekt.

Skolan bedriver idag aktiv fundraising för olika projekt med stort stöd från Förbundet Sigtunafördettingar. Stiftelsen för utbildning vid SSHL riktar sig till personer eller organisationer som vill ge en gåva till antingen ett specifikt projekt eller ett bidrag för att bygga upp kapitalet för en god löpande avkastning, som gynnar och stödjer skolans elever och fortsatta utveckling.

Vill du vara med och stödja SSHL?

För vidare information om gåvor till Stiftelsen för utbildning vid SSHL (sshl.se/fundraising) eller frågor rörande fundraising och andra former av stöd till skolan, kontakta oss gärna via fundraising@sshl.se eller tel +46(0)8-592 572 07.

Styrelsen

Greger Hamilton, ordförande
Marika Wäreborn, sekreterare
Magnus Beer, ledamot
Anna Lindstedt Coates, ledamot
Louise Gustavson, ledamot
Gustaf Hermelin, ledamot
Carina Nilsson, ledamot

Vill du vara med och bidra?

Hjälp oss bygga vår nya aula