Stöd SSHL

Vårt fantastiska nätverk av fördettingar tillsammans med föräldrar och personal har visat ett extraordinärt stöd för vår fina skola under årens lopp.

Vill du vara med och bidra?

Aulan: Minnen

Genom att donera från 500 kronor och uppåt skickar vi dig ett ex av den fina minnesboken. (Porto och emballage tillkommer med en kostnad av 100 kronor.)

Boken finns endast i en begränsad upplaga, är inbunden med ett omslag i linnetryck och består av drygt 220 sidor av härliga bilder, anekdoter och tänkvärda texter.

Tack vare ett stort stöd från generösa givare har boken kunnat produceras så att din donation kan gå oavkortat till insamling till en utsmyckning eller konstverk i vår kommande, nya aula.

Stiftelsen för utbildning vid SSHL

VILL DU VARA MED OCH STÖDJA VÅR SKOLA?

SSHL åtnjuter ett fantastiskt nätverk av fördettingar från både SSHL, SHL och SS som tillsammans med föräldrar och personal under årens lopp har visat ett extraordinärt stöd för vår fina skola. Genom olika insamlingar, generösa gåvor och annat stöd fortsätter vi att utveckla vår verksamhet och ge våra elever en stimulerande miljö att växa i, både i skolan och på internatet. Detta enastående engagemang ger oss förutsättningar att bevara vår unika miljö som internatskola med en högklassig utbildning som förbereder och rustar våra elever väl inför deras vidare studier och yrkesliv.

En trygg placering

Stiftelsen för utbildning vid SSHL är en avkastningsstiftelse som har grundats för att kunna utgöra långsiktigt stöd för skolans utveckling och skapa möjligheten till en trygg placering av större gåvor. Den kan vara ett attraktivt alternativ för de givare som är intresserade av att ge en gåva genom testamente eller utnyttja de regler som gäller för gåvor för utdelning på aktier och andra värdepapper. Stiftelsen grundades den 3 maj 2019 av Magnus Beer, Greger Hamilton, Gustaf Hermelin, Frans Malmros, Johan Stern, Marika Wäreborn och Förbundet Sigtunafördettingar och är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Stöd till skolans utveckling

Sigtuna Skolstiftelses huvudmän och styrelse har givit sitt fulla stöd till avkastningsstiftelsens grundande för att stödja långsiktig och aktiv fundraising för SSHL. Vi har tacksamt mottagit gåvor från Sigtunastiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Harry Cullbergs Fond samt grundarna för att skapa förutsättningar att kunna bygga upp ett kapital. Vårt mål är att till skolans 100-års jubileum i september 2025 kunna samla in 100 miljoner kr för att kunna skapa en god avkastning med syftet att stödja skolans utveckling genom olika projekt.

Skolan bedriver idag aktiv fundraising för olika projekt med stort stöd från Förbundet Sigtunafördettingar. Stiftelsen för utbildning vid SSHL riktar sig till personer eller organisationer som vill ge en gåva till antingen ett specifikt projekt eller ett bidrag för att bygga upp kapitalet för en god löpande avkastning, som gynnar och stödjer skolans elever och fortsatta utveckling.

Vill du vara med och stödja SSHL?

För vidare information om gåvor till Stiftelsen för utbildning vid SSHL (sshl.se/fundraising) eller frågor rörande fundraising och andra former av stöd till skolan, kontakta oss gärna via fundraising@sshl.se eller tel +46(0)8-592 572 07.

Vill du vara med och bidra?

Den nya aulan byggs på samma plats

2022-03-22 Den sista februari 2021 sattes skolans anrika aula i brand och kunde inte räddas. Den nära 100 år gamla historiska byggnaden brann ned till grunden.

En fråga som vi har arbetat intensivt med sedan branden är placeringen av en ny aula. Skolans  projektgrupp har gjort ett gediget undersökningsarbete för att se på olika möjligheter. Kunde man hitta en annan, mer lämplig placering än den tidigare, med tanke på områdets förutsättningar och skolans framtidsplaner?

Skänk din gåva här   Den nya aulan byggs på samma plats som den gamla […]

Stor succe!

Digital Art Studio

2021-07-01 I anslutning till Luciafirandet 2020 påbörjade vi en insamling till SSHL Digital Art Studio med stöd från SSHL familjer, Sigtunafördettingar och vänner. Tack vare er fantastiska respons så lyckades vi samla in 207 490 kr!!

Vi ser fram emot, så snart rådande restriktioner tillåter att mötas igen, att få bjuda in er till skolan […]

Hyllning till skolans aula

Minnesbok ges ut

2021-03-25 En minnesbok med namnet Minnen från vår Aula planeras att ges ut för att hylla minnet av vår ikoniska Aula, som så tragiskt brann ned den första mars i år.

Boken kommer att innehålla historiska fakta om byggnaden varvat med personliga minnen från sammankomster i Aulan under årens lopp.

En minnesbok med namnet Minnen från vår Aula planeras att ges ut för att hylla minnet av vår ikoniska […]