Vår personal

Engagerad personal, hängiven ditt välbefinnande

På SSHL finns en gemenskap av förträffliga lärare, hemföräldrar och annan personal. Tillsammans arbetar vi målmedvetet för att säkerställa att du utöver en akademiskt utmanande miljö också får en uppmuntrande och stöttande studie- och boende miljö. Vi är här för att hjälpa dig utveckla din hela potential.

Open House