Ansökan Dagelever

För att bli dagelev på SSHL söker du på samma sätt som till andra gymnasieskolor, via nätet [Länk till Gymnasieantagningen]. Antalet platser för dagelever och betyget från grundskolan är avgörande för antagningen. Elever som söker till engelskspråkigt program kallas till språktest.

Grundskoleelever söker direkt till SSHL. Antagningen av dagelever till årskurs 7 baseras på anmälningsdatum/ankomstdatum på ansökan. Antagning beslutas av vår Antagningsnämnd.

Kön som dagelev till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) är idag så lång att barn som föds sent på året riskerar att inte ha någon chans till en plats i skolan även om de ställer sig i kö redan den första levnadsdagen. SSHL ser det som ett problem ur rättvisesynpunkt att barn missgynnas genom det faktum att de föds sent på året. För att komma till rätta med detta problem inför skolan en begränsning gällande möjligheten att ställa sig i kö till våra skolor.

Från och med 1 januari 2019 är det inte längre möjligt att ställa ett barn i kö till SSHL under det kalenderår då barnet föds. I klartext innebär detta att barn som föds under 2019 inte kan ställa sig i kö till SSHL förrän under 2020. Kön för barn födda 2019 öppnar den 1 februari 2020. Exakt hur stora klasserna kommer att bli respektive läsår kan vi inte uttala oss om än.

När det gäller ansökan till det internationella programmet IB MYP 2-4 är det inte kötid som gäller, utan kriterier enligt Sveriges Riksdags skollag som ska uppfyllas. För att ansöka till dessa program, kontakta info@sshl.se direkt.

I januari innan planerad skolstart börjar vi bearbeta kölistorna. Välkommen att höra av er om ni har frågor!

Ansökan som dagelev till åk 7

För ansökningar till åk1 i gymnasiet, se information ovan, för ansökningar till åk 2 och 3, maila förfrågan till info@sshl.se För ansökningar till internatet, klicka här.