Ansökan Dagelever

Gymnasieelever årskurs 1 ansöker på samma sätt som till andra gymnasieskolor, via den nationella Gymnasieantagningen. Det är antalet platser för dagelever och betyget från grundskolan är avgörande för antagningen. Elever som söker till engelskspråkigt program kallas till språktest.

Gymnasieelever åk 2 och 3 ansöker genom att maila förfrågan till info@sshl.se.

Grundskoleelever ansöker direkt till SSHL. Antagningen av dagelever till årskurs 7 baseras på anmälningsdatum eller ankomstdatum på ansökan. Antagning beslutas av vår Antagningsnämnd.

Ansökan som dagelev till åk 7

Kötiden för en plats som dagelev på grundskolan på SSHL är idag så lång att barn som föds sent på året riskerar att inte ha någon chans till en plats även om de ställer sig i kö redan den första levnadsdagen. SSHL ser det som ett problem ur rättvisesynpunkt att barn missgynnas genom det faktum att de föds sent på året. För att komma till rätta med detta problem har skolan infört följande begränsning gällande möjligheten att ställa sig i vår kö:

Från och med 1 januari 2019 är det inte längre möjligt att ställa ett barn i kö till SSHL under det kalenderår då barnet föds. I klartext innebär detta att barn som föds under 2019 inte kan ställa sig i kö till SSHL förrän under 2020. Kön för barn födda 2019 öppnar den 1 februari 2020. Exakt hur stora klasserna kommer att bli respektive läsår kan vi inte uttala oss om.

I januari börjar vi bearbeta kölistorna för årets planerade skolstart. Välkommen att höra av er om ni har frågor!

IB MYP 2-4: När det gäller ansökan till det internationella programmet IB MYP 2-4 är det inte kötid som gäller, utan kriterier enligt Sveriges Riksdags skollag som ska uppfyllas. För att ansöka till dessa program, kontakta info@sshl.se direkt.

För ansökan till internatet, klicka här.