Svenska utbildningar

Kunskap för livet

På SSHL kan du välja mellan att läsa svenskt gymnasium eller internationella IB-programmen. Vi har också sommarkurser varje år.

Som Sveriges ledande internatskola har både föräldrar och elever höga förväntningar på vår utbildning. Studieresultaten på SSHL har generellt varit högre än genomsnittet under åren, särskilt inom IB Diploma-programmet där utbildningen sker på engelska.

Våra erfarna lärare har som ambition att se individen utifrån elevens resurser, behov och målsättning. Akademisk kunskap står i fokus, men SSHL har även ett bredare perspektiv än så. Värderingen ”kunskap för livet” innebär också att lära sig respektera varandras olikheter samt vara öppen och lyhörd.

Vår övertygelse är att kunskap gror i kreativa, hälsosamma och lärande miljöer. Det är då eleverna har möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar.