Alumni

Fortsätt att hålla kontakten med SSHL och dina vänner från skoltiden i Sigtuna!

Vänner för livet

Ditt nätverk är värdefullt

Var med och bidra till vårt unika och värdefulla nätverk! Att ta studenten innebär inte slutet på din tid med SSHL, snarare tvärtom. Det är början på något nytt.

Ny medlemsmatrikel

Vi har utvecklat en ny, dynamisk medlemsmatrikel som kommer att underlätta för oss alla att hålla kontakt.

Uppdatera dina medlemsuppgifter för att få tillgång till vår nya matrikel! Då kan vi fortsätta att hålla dig uppdaterad med nyheter, inbjudningar och tidningen Suum Cuique / Vi och Vårt.

Observera att även om du redan är medlem i Förbundet Sigtunafördettingar så behöver du omregistrera dig.

  • Vill du engagera dig i vårt mentorskapsprogram?
  • Är du intresserad av att gästföreläsa på skolan?
  • Vill du kontakta din avgångsklass för att organisera en träff?

Det här får du som medlem

Förbundet Sigtunafördettingars mål är att stärka samhörigheten mellan medlemmarna och stödja Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Som medlem får du:

  • tillgång till ett stort nätverk; kontakt med skolkamrater och skola
  • tillgång till matrikeln där du kan söka efter skolkamrater
  • inbjudan till den årliga Dekaden på skolan
  • inbjudningar till andra sammankomster, i Sverige och utomlands
  • fördettingarnas nyhetsbrev
  • tidningen SUUM / Vi och vårt
  • möjlighet att stödja dagens elever som mentor i förbundets mentorsskapsprogram.

Kontakta förbundet

Är du en före detta elev och vill engagera dig på något sätt? Kanske genom att erbjuda en gästföreläsning, stipendier eller en praktikplats? Kontakta:

Förbundet Sigtunafördettingar, FSF
Frans Malmros, skattmästare FSF
Telefon: 0705 931381
Mejl: frans.malmros@telia.com

Dörren är alltid öppen för våra före detta elever och familjer!