Bli elev

Prova på att vara internatelev

SSHL erbjuder möjligheten att lära känna skolan och internatlivet. Vi erbjuder dels fasta ”provbohelger”, samt löpande provboende under läsåret, när det tidsmässigt passar dig bäst.

Prova livet på internatskola Att vara internatelev

Kom och besök SSHL

Vi ställer upp under hela läsåret och visar verksamheten för elever och föräldrar.

Öppet hus

Vi har öppet hus vid ett antal tillfällen under skolårets gång för dig att kunna besöka skolan och träffa elever och personal här på skolan. Du får även tillfälle att diskutera dina alternativ gällande studier och internatboende hos oss.

Vid dessa tillfällen finns lärare på plats för att svara på frågor om de olika studieprogrammen vi erbjuder. Elever från skolan närvarar så klart också för att berätta om hur det är att bo och studera på SSHL.

Byta till SSHL gymnasium som dagelev

Om du går på  annat gymnasium  och vill ansöka om att byta till SSHL gymnasium som dagelev ber vi dig att kontakta vår SYV på syv@sshl.se

Internatelever söker via formulär för Ansök till SSHL internatskola

Vid frågor kring ansökan kan ni kontakta skolan direkt på info@sshl.se eller tel 08-59257100)