Gör ett individuellt besök på SSHL

Välkommen till SSHL!

Personligt besök på SSHL

Om våra gruppaktiviteter Provbo och Öppet hus inte passar in i er familjs kalender så kan ni när som helst under året komma på ett personligt besök på SSHL. Alla familjer som söker en utbildning med hög kvalitet samt en trygg och aktiv skolgång för barnen är välkomna.

Program:

  1. Ankomst till skolans reception, vid huvudentrén. (Alternativt uppringning via internet.)
  2. Guidad rundvandring på skolområdet.
  3. Vi svarar på frågor kring internat, skola och fritidsverksamhet.
  4. Vi avslutar gärna besöket med en stund i något av våra mötesrum och ett samtal över en kopp kaffe.

Besöket brukar ta 1-2 timmar att genomföra. Det går även att boka ett virtuellt besök via Google Meets.

  • Vänligen respektera att endast besöka skolan om du känner dig frisk. 

Boka ert besök: E-post info@sshl.se, telefon 08-592 571 00.
Ert besök är bokat först då ni mottagit bekräftelse från skolan på dag och tid för ert besök.