SSHL i siffror

Våra elever

Vi har ca 550 elever på skolan:

  • Ca 200 är internatelever
  • Drygt 350 är dagelever

På grundskolan åk 9 och IB MYP4: ca 150 elever.

På de svenska gymnasieprogrammen och IB DP: ca 400 elever.

Språk

Runt 45 olika nationaliteter är representerade bland våra elever och lärare.

Ca 250 elever har sin undervisning helt eller delvis på engelska.
– IB Diploma Programme, IB Middle Years Programme och Business Management & Economics.

Elever från hela världen

På våra elevhem bor en blandning av svenska ungdomar och ungdomar från hela världen:

Utlandssvenskar: ca 60 elever har svenskt påbrå, men bor i andra länder
Sverige: ca 100 elever bor i Sverige
Världen: ca 30 elever är utländska medborgare

Internatet har åtta elevhem, varav fyra är flickhem, fyra är pojkhem.