Styrelsen

Sigtuna skolstiftelse

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket drivs av Sigtuna Skolstiftelse, med Sigtunastiftelsen och Knut & Alice Wallenbergs stiftelse som huvudmän.

Stiftelseformen medför att skolan inte är vinstdrivande. Eventuella överskott återinvesteras i skolans verksamhet. Styrelsen arbetar utan arvode och ersättning.

Kontakt: styrelsen@sshl.se

Styrelsens ledamöter

Utsedda av Sigtunastiftelsen:

Alf Linderman, tf ordförande
Alexandra Ekman

Suppleanter:
Oscar Ekman
Helle Klein

Utsedda av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse:

Fredrik Lindgren
Vakans

Suppleanter:
Joel Ambré, tf vice ordförande
Sophie Gandet

Fackliga representanter:
Charlotte Lundberg, Sveriges Lärare
Johanna Eisfeld, Vision

SSHL:
Sofia Kinberg, VD/skolchef
Marlene Brink-Sinervo, COO