Styrelsen

Sigtuna skolstiftelse

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket drivs av Sigtuna Skolstiftelse, med Sigtunastiftelsen och Knut & Alice Wallenbergs stiftelse som huvudmän.

Stiftelseformen medför att skolan inte är vinstdrivande. Eventuella överskott återinvesteras i skolans verksamhet. Styrelsen arbetar utan arvode och ersättning.

Kontakt: styrelsen@sshl.se

Styrelsens ledamöter

Utsedda av Sigtunastiftelsen:
Marie von Satzger, ordförande
Alf Linderman, vice ordförande

Suppleanter:
Oscar Ekman
Alexandra Ekman

Utsedda av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse:
Fredrik Lindgren
Magnus Beer

Suppleanter:
Gustaf Hermelin
Sophie Gandet

Fackliga representanter:
Anna Berg von Linde, LR
Ola Olsson, Vision

SSHL:
Carina Nilsson, Rektor/skolchef
Marlene Brink-Sinervo, COO