Styrelsen

Sigtuna skolstiftelse

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket drivs av Sigtuna Skolstiftelse, med Sigtunastiftelsen och Knut & Alice Wallenbergs stiftelse som huvudmän.

Stiftelseformen medför att skolan inte är vinstdrivande. Eventuella överskott återinvesteras i skolans verksamhet. Styrelsen arbetar utan arvode och ersättning.

Kontakt: styrelsen@sshl.se

Styrelsens ledamöter

Utsedda av Sigtunastiftelsen:
Marie von Satzger, ordförande
Alf Linderman, vice ordförande

Suppleanter:
Oscar Ekman
Alexandra Ekman

Utsedda av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse:
Fredrik Lindgren
Magnus Beer

Suppleanter:
Joel Ambré
Sophie Gandet

Fackliga representanter:
Charlotte Lundberg, Lärarförbundet
Ola Olsson, Vision

SSHL:
Sofia Kinberg, VD/Skolchef
Marlene Brink-Sinervo, COO