Styrelsen

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket drivs av Sigtuna Skolstiftelse med Sigtunastiftelsen och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som huvudmän. Stiftelseformen medför att skolan inte är vinstdrivande. Eventuella överskott återinvesteras i skolans verksamhet. Styrelsen arbetar utan arvode och ersättning.

Ledamöter i Sigtuna skolstiftelses styrelse

Utsedda av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse:

Fredrik Lindgren,
Magnus Beer, Jur kand., VD SevenDay AB

Suppleanter:

Gustaf Hermelin, VD Catena AB
Philippe Gandet, BA (hons), Fastighetsförvaltare Ventura Fastigheter

Utsedda av Sigtunastiftelsen:

Marie von Satzger, ordförande, Pol. mag,
Alf Linderman, vice ordförande, Docent, VD Sigtunastiftelsen,

Suppleanter:

Oscar Ekman, Civilekonom
Alexandra Ekman, Med dr., Client Manager Redeye AS

Fackliga representanter:

Anna Berg von Linde, LR
Ola Olsson, Vision

SSHL

Carina Nilsson, Rektor
Marlene Brink-Sinervo, MSc, COO

Kontakta styrelsen:

styrelsen@sshl.se