Provbo

Välkommen att lära känna SSHL och testa internatlivet.

Att provbo några dagar är en möjlighet att bo på ett elevhem, gå på lektioner och delta i sport- och fritidsaktiviteter tillsammans med våra fantastiska elever. Provboendet innebär också att vårdnadshavarna får möjlighet till en första kontakt med skolan och vår personal.

Vi erbjuder dels fasta ”provbohelger”, men även löpande provboende under läsåret, när det tidsmässigt passar den enskilde bäst.

Anmäl intresse för Provbo

Provbo-helger

Datum (preliminära) Programblad (pdf)
14-17 oktober 2020
18-21 november 2020
17-20 februari 2021
7-10 april 2021

Hur är det att provbo?


Välkommen att prova livet som internatelev genom att provbo på SSHL!
Anmäl ert intresse för Provbo genom att fylla i formuläret: