Provbo

SSHL erbjuder möjligheten att lära känna skolan och internatlivet.
Provbo är en möjlighet att bo på ett elevhem, gå på lektioner och delta i sport och fritidsaktiviteter tillsammans med våra fantastiska elever.

Vi erbjuder dels fasta ”provbohelger”, samt löpande provboende under läsåret, när det tidsmässigt passar den enskilde bäst.

Se program för Provbohelger

Provbo-helger 2019/2020

Datum
16-19 oktober 2019
20-23 november 2019
12-15 februari 2020
25-28 mars 2020

Hur är det att provbo?

Välkommen att prova livet som internatelev genom att provbo på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket!

Till ansökan