Avgifter

Avgifter

Avgifterna nedan gäller per läsår och från och med våren 2023. Våra avgifter justeras årligen.

Allmänna villkor och detaljerad information: Dagelev  Internatelev (pdf)
Läs också om våra stipendier.

Dagelever

  • Ingen avgift utgår för dagelever i svensk grundskola och gymnasium.
  • För IB-programmen, se Övriga avgifter nedan.

Internatelever

För beskrivning, se Alternativ för internatboende.

Avgift Veckointernat SSHL
Traditionellt
Heltidsinternat
(kronor)
Svenska och
utlandssvenska elever
308 500 341 500 398 500
Elever med utländskt
medborgarskap/GAP Year
408 500 442 500 499 500

Flerbarnsreduktion

Vårdnadshavare som har fler än ett barn inskrivet på internatet får internatavgiften reducerad enligt följande:
Barn nr 2 – 5%, barn nr 3 – 10%, barn nr 4 – 15%, barn nr 5 – 20%.

Övriga avgifter

(kronor) Dagelev Internatelev
IB MYP 3-4 28 500 28 500
IB MYP 5 – IB DP* – IBCP* 35 200 35 200
Sport- och fritidsprogrammet 2 000 0
Ansökningsavgift 0 2 500
Registreringsavgift 0 15 000

* Examinationsavgift tillkommer under sista terminen i årskurs 3.

Frivilliga utgifter

  • Skoluniform (dagelev)
  • Examenspaket och skolans traditionella aktiviteter
  • Skolresor

Betalning

Fakturering av skolavgift sker två gånger per läsår. Betalning för höstterminen ska vara SSHL tillhanda senast den 30 juni och för vårterminen senast den 30 november.