Avgifter

Avgifter

Avgifterna nedan gäller för läsåret 2024-2025. Våra avgifter justeras årligen.

Allmänna villkor: Dagelev  Internatelev (pdf)
Läs om våra Stipendier på SSHL 

Dagelever

Svensk grundskola och gymnasium: Ingen avgift för dagelever.
IB-programmen: en årlig skolavgift tillkommer för samtliga elever, se nedan.

Internatelever

Avgiften för internatelever beror på elevens

  1. medborgarskap
  2. val av boendealternativ
  3. val av studieprogram; för IB-programmen tillkommer skolavgift, se nedan.
(kronor)      
Ansökningsavgift 5 000    
Registreringsavgift 10 000    
Internatavgift/läsår Veckointernat Traditionellt Heltidsinternat
Svenska och
utlandssvenska elever
335 000 370 500 432 500
Elever med utländskt
medborgarskap/GAP Year
443 000 480 000 542 000

Flerbarnsreduktion: Vårdnadshavare som har fler än ett barn inskrivet som internatelev får internatavgiften reducerad enligt följande:
Barn nr 2 – 5%, barn nr 3 – 10%, barn nr 4 – 15%, barn nr 5 – 20%.

IB SKOLAVGIFT

För alla elever på IB-programmen tillkommer följande skolavgift:

(kronor/läsår) Dagelev Internatelev
IB MYP4 30 000 30 000
IB MYP5 / IB DP* / IB CP* 37 000 37 000

* Examinationsavgift tillkommer under sista terminen i årskurs 3.

FRIVILLIGA UTGIFTER

(kronor/läsår) Dagelev Internatelev
Sport- och fritidsprogrammet 2 000 0
Skoluniform pris varierar 0
Skol- och idrottsresor pris varierar pris varierar

BETALNING

Fakturering av internat- och skolavgift sker två gånger per läsår. Betalning ska vara SSHL tillhanda senast den

  • 30 juni för kommande hösttermin och
  • 30 november för vårterminen
  • 30 september för IB MYP5 dagelever

Bli internatelev

Ansökan om att bli internatelev görs direkt till SSHL, då den är helt oberoende från de nationella och kommunala antagningssystemen. Vi tar emot internatansökningar löpande, till alla program.

Läs IB MYP/DP/CP

Vi har inget kö-system för ansökan till IB-programmen. Särskilda kriterier ska uppfyllas för behörighet. För ansökan till IB-programmen som dagelev, kontakta:  admission@sshl.se