Avgifter

Avgifter

Avgifterna gäller per läsår från och med våren 2023. Våra avgifter justeras årligen.

Allmänna villkor: Dagelev  Internatelev (pdf)
Stipendier på SSHL 

Dagelever

Svensk grundskola och gymnasium: Ingen avgift för dagelever.
IB-programmen: en årlig skolavgift tillkommer för samtliga elever, se nedan.

Internatelever

Avgiften för internatelever beror på elevens

  1. medborgarskap
  2. val av boendealternativ
  3. val av studieprogram; för IB-programmen tillkommer skolavgift, se nedan.
(kronor)      
Ansökningsavgift 2 750    
Registreringsavgift 15 000    
Internatavgift/läsår Veckointernat Traditionellt Heltidsinternat
Svenska och
utlandssvenska elever
308 500 341 500 398 500
Elever med utländskt
medborgarskap/GAP Year
408 500 442 500 499 500

Flerbarnsreduktion: Vårdnadshavare som har fler än ett barn inskrivet som internatelev får internatavgiften reducerad enligt följande:
Barn nr 2 – 5%, barn nr 3 – 10%, barn nr 4 – 15%, barn nr 5 – 20%.

IB SKOLAVGIFT

För alla elever på IB-programmen tillkommer följande skolavgift:

(kronor/läsår) Dagelev Internatelev
IB MYP4 28 500 28 500
IB MYP5 / IB DP* / IB CP* 35 200 35 200

* Examinationsavgift tillkommer under sista terminen i årskurs 3.

FRIVILLIGA UTGIFTER

(kronor/läsår) Dagelev Internatelev
Sport- och fritidsprogrammet 2 000 0
Skoluniform pris varierar 0
Examenspaket studenten  pris varierar pris varierar
Skol- och idrottsresor pris varierar pris varierar

BETALNING

Fakturering av internat- och skolavgift sker två gånger per läsår. Betalning ska vara SSHL tillhanda senast

  • den 30 juni för kommande hösttermin och
  • den 30 november för vårterminen.

Bli internatelev

Ansökan om att bli internatelev görs direkt till SSHL, då den är helt oberoende från de nationella och kommunala antagningssystemen. Vi tar emot internatansökningar löpande, till alla program.

Läs IB MYP/DP/CP

Vi har inget kö-system för ansökan till IB-programmen. Särskilda kriterier ska uppfyllas för behörighet. För ansökan till IB-programmen som dagelev, kontakta:  admission@sshl.se