Avgifter

Avgifter

Avgifterna nedan gäller för läsåret 2022-23. Våra avgifter justeras årligen.

Allmänna villkor och detaljerad information: Dagelev Internatelev (pdf)

Dagelev

  • Ingen avgift utgår för dagelever i svensk grundskola och gymnasium.
  • För IB-programmen, se Övriga avgifter nedan.

Internatelev

För beskrivning, se Alternativ för internatboende.

Avgift Veckointernat SSHL
Traditionellt
Heltidsinternat
(kronor)
Svenska och
utlandssvenska elever
281 000 311 000 363 000
Elever med utländskt
medborgarskap/GAP Year
372 000 403 000 455 000

Flerbarnsreduktion

Vårdnadshavare som har fler än ett barn inskrivet på internatet får internatavgiften reducerad enligt följande:
Barn nr 2 – 5%, barn nr 3 – 10%, barn nr 4 – 15%, barn nr 5 – 20%.

Övriga avgifter

(kronor) Dagelev Internatelev
IB MYP 3-4 26 000 26 000
IB MYP 5 – IB DP* – IBCP* 32 100 32 100
Sport- och fritidsprogrammet 2 000 0
Ansökningsavgift 0 2 500
Registreringsavgift 0 15 000

* Examinationsavgift tillkommer under sista terminen i årskurs 3.

Frivilliga utgifter

  • Skoluniform (dagelev)
  • Examenspaket och skolans traditionella aktiviteter
  • Skolresor

Betalning

Fakturering av skolavgift sker två gånger per läsår. Betalning för höstterminen ska vara SSHL tillhanda senast den 31 juli och för vårterminen senast den 30 november.