Avgifter

Avgifter

Avgifterna nedan gäller för läsåret 2021-22. Våra avgifter justeras årligen.

Allmänna villkor och detaljerad informationDagelev  Internatelev

Dagelev

  • Ingen avgift utgår för dagelever i svensk grundskola och gymnasium.
  • För IB-programmen, se Övriga avgifter nedan.

Internatelev

För beskrivning, se Alternativ för internatboende.

Avgift Veckointernat SSHL
Traditionellt
Heltidsinternat
(kronor)
Svenska och
utlandssvenska elever
275 000 305 000 356 000
Elever med utländskt
medborgarskap/GAP Year
365 000 395 000 446 000

Flerbarnsreduktion

Vårdnadshavare som har fler än ett barn inskrivet på internatet får internatavgiften reducerad enligt följande:
Barn nr 2 – 5%, barn nr 3 – 10%, barn nr 4 – 15%, barn nr 5 – 20%.

Övriga avgifter

(kronor) Dagelev Internatelev
IB MYP 2-4 25 500 25 500
IB MYP 5 – IB DP* – IBCP* 31 500 31 500
Sport- och fritidsprogrammet 2 000 0
Ansökningsavgift 0 2 500
Registreringsavgift 0 15 000

* Examinationsavgift tillkommer under sista terminen i årskurs 3.

Frivilliga utgifter

  • Skoluniform (dagelev)
  • Examenspaket och skolans traditionella aktiviteter
  • Skolresor

Betalning

Fakturering av skolavgift sker två gånger per läsår. Betalning för höstterminen ska vara SSHL tillhanda senast den 31 juli och för vårterminen senast den 30 november.