Alternativ för internatboende

Alternativ för internatboende

Idag erbjuder vi tre olika varianter av internatboende:

  • SSHL traditionellt internat
  • heltidsinternat
  • veckointernat

Några helger per läsår är obligatoriska för samtliga internatelever att stanna på skolan, oavsett vilken variant av boende eleven har valt.

Oavsett vilken variant av internatboende eleven väljer så är gemenskapen, den enastående utbildningen samt bredd och kvalitet i sport- och fritidsaktiviteter en naturlig del av skolgången på SSHL.

Veckointernat

Från och med hösten 2021 erbjuder vi veckointernat. Då reser eleven hem varje helg, så detta alternativ passar för elever som har möjlighet att veckopendla till skolan.

Att bo på skolan från måndag till fredag kan vara ett välkommet stöd i vardagslivet för familjer där arbete och livsåtaganden sätter press på logistiken kring skola och fritidsaktiviteter. Veckointernat kan också ge eleven större möjlighet till extra studiestöd och en mer aktiv fritid genom skolans fritidsutbud.

SSHL Traditionellt internat

Vår traditionella variant av internatboende ger eleverna möjlighet att få ut det allra bästa av sin tid på SSHL, samtidigt som de tillbringar en del helger hemma och på så sätt behåller kontakten med familj och vänner. Eleven bor, med detta alternativ, sju dagar i veckan på skolan utom under ordinarie lov, samt ett bestämt antal helger enligt skolans kalendarium.

Heltidsinternat

Heltidsinternat finns som ett alternativ från hösten 2020. Med heltidsinternat har eleven möjlighet att stanna på skolan samtliga helger. Eleven bor, med detta alternativ, sju dagar i veckan på skolan, utom under ordinarie lov. Det här alternativet kan till exempel passa för elever som har sina hemorter och familjer på för långt avstånd för att resa hem under en helg.