IB Career-related Programme

Företagande och Entreprenörskap

IB Career-related Programme

Är du intresserad av en karriär inom företagande och entreprenörskap?
Är du kreativ, ambitiös, målinriktad och drömmer du om att en dag starta ditt eget företag?

Om allt eller något av det här stämmer in på dig tror vi att du kan vara rätt för vårt nya IB-program ‘Företagande och Entreprenörskap’.

Undervisningsspråk: All undervisning sker på engelska.

Akademiska studier och praktik

Under utbildningen har du stora möjligheter att etablera viktiga kontakter inom intressanta branscher, samtidigt som du förbereder dig för högre studier. Genom praktik och andra arbetsplatserfarenheter blir du attraktiv på arbetsmarknaden och får en större internationell förståelse.

Förbereder dig för både eget företagande, anställning och högre utbildning

IB Career-related Programme är en internationell utbildning som erkänns av en rad universitet, högskolor och andra skolor i Sverige och över hela världen. Du förbereds både för anställning samt högre utbildning.

  • Kärnan i IB Career-related Programme innehåller kurser som fokuserar på karriärsutveckling.
  • Du läser samtidigt tre ämnen ur IB Diploma-programmet för att säkerställa kompetens för vidare studier.
  • All undervisning i programmet sker på engelska förutom elevens modersmål (språk A).

Programmet består av tre delar

  1. IB DP-ämnen: Business Management, språk A samt ytterligare ett val av de DP-ämnen som erbjuds på SSHL.
  2. IB CP-kärnämnen: Personliga och professionella färdigheter, språkutveckling, volontärarbete (jämförbar med C.A.S.) och reflekterande projekt.
  3. Karriär-relaterade studier: ger eleven ett branschfokus inom företagande och entreprenörskap genom bl.a BTEC International Level 3.

IB CP kursplan 2024-25 (pdf)

Förberedande år

Om du väljer att läsa IB Career-related Programme gör du först ett förberedande år, MYP5 (IB Middle Years Program – final year). Detta år ger dig en akademisk grund för IB Career-related Programme och ger dig tid att anpassa dig till att bo hemifrån i en ny miljö.

Om du redan har tillräcklig kunskap från din tidigare utbildning kan du börja direkt på IB Career-related Programme.

Examen

Eleverna gör skriftliga examensprov i de tre DP-ämnena i slutet av utbildningen, som betygsätts av externa IB-examinatorer. Eleverna genomför också bedömningsuppgifter i skolan, som antingen inledningsvis betygsätts av lärare och sedan modereras av externa moderatorer eller skickas direkt till externa examinatorer.

  • Betygskalan går från 1 till 7.
  • I kärnämnena rättas eller modereras också proven av IB.
  • Alla studenter får ett IB-intyg och ett BTEC International level 3 Diplom.

Vi är medlemmar i European Council of International Schools och Association of Swedish IB Schools.

Vill du läsa mer om IB-organisationen, besök www.ibo.org.

Samarbete

Utbildningen genomförs i samarbete med: