Mentorskapsprogrammet på SSHL

Mentorskapsprogrammet på SSHL

Mer än en fantastisk utbildning

Våra elever har möjlighet att delta i det uppskattade Mentorskapsprogrammet på SSHL.

Förbundet Sigtunafördettingar driver Mentorskapsprogrammet i nära samarbete med skolan sedan många år tillbaka.

Syftet med programmet är att stärka banden mellan skola, näringsliv och arbetsliv, och att visa eleverna vilka olika möjligheter som kan finnas inom högre utbildning och i arbetslivet. Adepterna erbjuds möjligheten att ta del av mentorernas personliga erfarenheter, så att ett generationsöverskridande lärande och utökat nätverk kan skapas för alla deltagare.

Målet är att SSHL ska ge eleverna ännu mer än en fantastisk utbildning och det egna nätverket som tiden på skolan ger. Möjligheten till mentorskap, med allt var det innebär, är ytterligare en anledning att välja SSHL.

Under året samlas eleverna i gemensamma aktiviteter, till exempel föreläsningar, workshops och studiebesök för hela gruppen, som varvas med egna träffar och kontakter mellan mentor och adept där eleven kan få svar på frågor kring livet på SSHL och framtiden.

Mentorn är en vuxen person som eleven kan bolla tankar och idéer om framtiden med. Programmet löper under ett läsår. Mentorernas arbete i mentorskapsprogrammet är helt ideellt.

Ansökan och urval med personliga intervjuer sker varje år under april-maj. Matchningar med  mentor och adept görs under sommaren, innan programmet startar i september. Avslutningen hålls oftast i april under festliga former med examensprov och diplomering.

sigtunafordettingar.se   Elever på studiebesök på SVT 

För mer information, kontakta programansvarig:

Monica Holmvik Persdotter
Telefon +46 703135512
Mejladress: mentorskapsprogram@sshl.se

FSF logo Sigtunafördettingarna