Grundskola

Årskurs 7-9

Vi har länge erbjudit utbildning från årskurs 7. Nu har vi dock beslutat att fokusera på och utveckla vår gymnasieverksamhet, och fasar därför ut grundskolan åk 7-9 samt IB MYP 2-3.

Från och med den 7 april 2021 är det inte längre möjligt att ansöka till svenska grundskolans årskurs 7. Samtliga årskurser på svenska grundskolan upphör efter läsåret 2023/24. Alla antagna elever till åk 7-9 och MYP 2-3 med skolstart höstterminen 2021 samt alla befintliga elever i åk 8/MYP 3 och åk 9, kommer att fullfölja sina studier som planerat.

På SSHL erbjuder vi IB Middle Years Programme MYP 4-5
– MYP 4 motsvarar svenska högstadiet, årskurs 9
– MYP 5 motsvarar svenskt gymnasium, årskurs 1

IB MYP är en fantastisk utbildning för elever som vill gå en internationell utbildning och studera på engelska. Läs mer här om IB Middle Years Programme MYP.