Grundskola

Årskurs 7-9

SSHL har länge erbjudit utbildning från årskurs 7.

Vi har nu dock beslutat att fokusera på och utveckla vår gymnasieverksamhet, och kommer att fasa ut grundskolans verksamhet. Samtliga årskurser på grundskolenivå stängs ner efter hand för att upphöra helt efter läsåret 2023-2024. 

Alla antagna elever till åk 7-9 och MYP 2-4 med skolstart höstterminen 2021 samt alla befintliga elever i åk 8/MYP 3 och åk 9/MYP 4, kommer att fullfölja sina studier som planerat.

IB MYP 4 och MYP 5

  • Vi tar fortfarande emot förfrågningar för studier på MYP 4 samt MYP 5 (som motsvarar gymnasiets årskurs 1), och erbjuder plats i mån av tillgång.

Läs mer om MYP, IB Middle Years Programme.

Svenska grundskolan

Från och med 7 april 2021 är det inte längre möjligt att ansöka till svenska grundskolans årskurs 7.

  • Den årliga antagningen till årskurs 7 och MYP 2 har upphört. Skolans kösystem till årskurs 7 och MYP 2 är stängt.