Värdegrund

På SSHL hittar du en unik blandning av svensk och internationell kultur, akademisk kompetens och elevvård.

Medmänsklighet

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket vilar på en värdegrund som innehåller en medmänsklighet, som inrymmer ett erkännande av alla människors lika värde och därmed omsorg om de svaga, tolerans mot oliktänkande och kamp mot alla former av förtryck och diskriminering.

Målbeskrivning för Sigtuna Skolstiftelse

Målbeskrivningen från 1983 beskriver de bärande idéerna för verksamheten efter sammanslagningen av Sigtunaskolan och Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk.

”Sigtuna Skolstiftelse har till ändamål att driva internatskola med den etiska grundsyn, som sedan grundandet utmärkt Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk och Sigtunaskolan.

Med den förankring i kristen humanism som kännetecknade grundarna Manfred Björkquist, Harry Cullberg och Arvid Bruno innebär denna grundsyn respekt för ideella, eviga värden och en medmänsklighet, som inrymmer ett erkännande av alla människors lika värde och därmed omsorg om de svaga, tolerans mot oliktänkande och kamp mot alla former av förtryck och diskriminering.”

Läs mer om skolans värdegrund och trivselregler

Skolans huvuduppgift

Målsättningen stämmer väl överens med den grundsyn som kommer till uttryck i de nationella läroplanerna för såväl grund- som gymnasieskolan:

”Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper.”

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Dessa ord får för en internatskola som SSHL en alldeles särskild innebörd och måste sätta sin prägel på hela verksamheten eftersom skolan har ett långtgående ansvar för elevens hela livssituation under en stor del av året.

En skola som SSHL med ett markant internationellt inslag bland såväl elever som anställda ger en unik möjlighet att på ett konkret sätt förverkliga det som i läroplanerna uttrycks på följande sätt:

”Det svenska samhällets internationalisering […] ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.”