Om SSHL

SSHL är en internatskola, som även tar emot dagelever. Vi erbjuder en kvalitativ utbildning till elever som söker en trygg och stimulerande skoltid i internatmiljö.

SSHL är inte vinstdrivande

Välkommen till SSHL!

SSHL är en skola där du kan studera både som internatelev och som dagelev från närområdet. Skolans främsta uppdrag är att erbjuda en kvalitativ utbildning till utlandssvenska och hemmasvenska elever som söker en trygg och stimulerande skoltid i internatmiljö.

SSHL drivs i stiftelseform, vilket innebär att skolan inte är vinstdrivande. Allt eventuellt överskott återinvesteras i skolverksamheten.

På SSHL finns flera svenska gymnasielinjer att välja på. Man kan även läsa till en International Baccalaureate-examen på engelska.

Livet på SSHL

Vad tycker våra elever om skolan?

I den här filmen får du möta våra elever och se hur de har det, i skolan, på fritiden och på elevhemmen (SVE/ENG).

Engagerade lärare, fokus på individen

Skolarbetet på SSHL bygger på en humanistisk grundsyn där helheten är det primära. All kunskap hänger ihop, oavsett om den hämtas ur klassiska skolämnen, idrott, skapande konstnärlig verksamhet eller fritidsverksamhet. Helhetssynen ger också våra lärare goda möjligheter att stimulera alla elevers personliga talanger och förutsättningar. Det ger utrymme för varje elev att skapa en egen profil på sin utbildning.

Skolans betygsresultat ligger sedan många år tillbaka över genomsnittet, särskilt på IB Diploma Programme.

Vår övertygelse är att engagerade lärare, fokus på individen, en sund studiemiljö och studiero är viktiga förutsättningar för att nå goda studieresultat. Extra läxhjälp erbjuds för de elever som önskar och är obligatoriskt som internatelev. Dessutom finns det alltid möjlighet att få extra stöd av vår erfarna personal.

En annan viktig del i utbildningen är det omfattande fritidsprogram som finns och som engagerar eleverna både under och efter skoltid.

SSHL är en internatskola

Vi har idag åtta elevhem öppna, med 25-30 elever och dedikerade hemföräldrar och hempedagoger som arbetar på respektive hem. Deras roll är att finnas där för eleverna, som den vuxen som kan ge råd, stöd och hjälp i varje situation.

De elever som är dagelever tillhör också något av elevhemmen, och är välkomna att delta i skolans fritidsaktiviteter eller umgås med sina kompisar på internatet.

Skoluniformen är en viktig del av skolans historia. Den skapar en känsla av samhörighet och laganda och uppskattas av våra elever. Läs mer om skoluniformen

Elevhälsan erbjuder tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och studievägledare. För elever med särskilda behov finns även möjlighet till ett utökat studiestöd med speciallärare.

Vårt anrika bibliotek erbjuder ett rikt utbud av media och fackutbildad personal som hjälper eleverna att söka information till olika skolarbeten. Där finns även datorer och trivsamma arbetsplatser att studera vid, enskilt eller i grupp.

Skolans kök serverar näringsriktig mat varje dag och det finns alltid flera rätter att välja på.

Glada elever i solsken och skoluniform