Om SSHL

Fokus på individen och en sund studiemiljö

SSHL är en internatskola, som även tar emot dagelever från närområdet. Skolans främsta uppdrag är att erbjuda en kvalitativ utbildning till utlandssvenska och hemmasvenska elever som söker en trygg och stimulerande skoltid i internatmiljö.

SSHL drivs i stiftelseform vilket innebär att skolan inte är vinstdrivande. Allt eventuellt överskott återinvesteras i skolverksamheten.

På SSHL finns flera svenska gymnasielinjer att välja på. Man kan även läsa till en International Baccalaureate-examen på engelska.

SSHL har tidigare tagit emot elever för grundskolans årskurs 7-9 samt IB Middle Year Programme. Dessa årskurser fasas ut från höstterminen 2021 och upphör helt från och med läsåret 2024/25.

Engagerade lärare, enastående support

Det finns för närvarande sju elevhem varav tre pojkhem, tre flickhem och ett grundskolehem med både pojkar och flickor. Varje elevhem har 25-30 elever. I pojk- och flickhemmen bor elever i åldrarna 15-19. I grundskolehemmet bor elever i åldrarna 12-14. Det finns hemföräldrar och hempedagoger på varje hem vars roll är att finnas för eleverna som en vuxen som kan ge råd, stöd och hjälp och se till att elevhemmet är ett andra hem där de kan känna trivsel och trygghet.

De elever som är dagelever tillhör också de något av elevhemmen och är välkomna att delta i skolans övriga aktiviteter eller umgås med sina kompisar på internatet.

avslutning-sshl

Skolarbetet på SSHL bygger på en humanistisk grundsyn där helheten är det primära. All kunskap hänger ihop oavsett om den hämtas ur klassiska skolämnen, idrott, skapande konstnärlig verksamhet eller fritidsverksamhet. Helhetssynen ger också våra lärare goda möjligheter att stimulera alla elevers personliga talanger och förutsättningar. Det ger utrymme för varje elev att skapa en egen profil på sin utbildning.

Skolans betygsresultat ligger sedan många år tillbaka över genomsnittet, särskilt på IB Diploma-programmet, som är ett internationellt program med engelska som undervisningsspråk. Vår övertygelse är att engagerade lärare, fokus på individen, en sund studiemiljö och studiero är viktiga förutsättningar för att nå goda studieresultat. Därför har våra klasser aldrig fler än 28 elever och varje dag erbjuds extra läxhjälp för de elever som önskar. Dessutom finns det alltid möjlighet att få extra stöd av vår erfarna personal.

En annan viktig del i utbildningen är det omfattande fritidsprogram som finns och som engagerar eleverna både under som efter skoltid.

sigtuna

Skoluniformen är en viktig del av skolans historia. Den skapar en känsla av samhörighet och laganda och uppskattas av våra elever. Läs mer om skoluniformen

Skolan erbjuder tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och studievägledare. För elever med särskilda behov finns även möjlighet till ett utökat studiestöd med speciallärare.

Skolans bibliotek erbjuder ett rikt utbud av media och fackutbildad personal som hjälper eleverna att söka information till olika skolarbeten. Där finns även datorer och trivsamma arbetsplatser att studera vid, enskilt eller i grupp.

I vår skolmatsal serveras näringsriktig mat varje dag och det finns alltid flera rätter att välja på.