Publicerat 4 maj 2021

Är krisen en möjlighet att göra vårt samhälle mer hållbart?

Den pågående Covid-19-pandemin och dess tillhörande åtgärder utgör utmaningar för oss alla.

Går det att se denna kris som en möjlighet att hitta nya sätt att organisera våra liv och att göra samhället mer hållbart?

Detta är huvudtemat för en internationell online-konferens som pågår just nu och som Life Link Friendship Schools tillsammans med SSHL är värd för. Under sju veckor ska de deltagande skolorna utforska detta tema och planera ett projekt som kan genomföras när fysiska sammankomster är möjliga igen.

Alla medlemmar i nätverket Life-Link Friendships Schools som finns runt om i världen är inbjudna. Life Link organiserar återkommande internationella konferenser tillsammans med SSHL. Årets konferens sker online och inkluderar deltagare från 23 skolor med 33 lärare och 147 studenter från nästan alla kontinenter runt om i världen. SSHL kommer att delta med 5-7 studenter och en lärare.

Projekten har tre fokusområden

1 Transport: Vad kan vi göra för att göra transporter mer hållbara, med hänsyn till oss själva, våra medmänniskor och till naturen?

2 Konsumtion: Hur relaterar våra konsumtionsvanor till oss själva, våra medmänniskor och till naturen? Vi är alla konsumenter och kan välja att vara mer eller mindre hållbara genom vår konsumtion. Tillämpning av 3 R: Reduce, Reuse, Recycle (reducera, återanvänd och återvinn).

3 Mat: Produceras vår mat under hållbara och ekologiskt sunda förhållanden? Är det möjligt att minska det ekologiska fotavtrycket? Hur påverkar våra matval oss själva, våra medmänniskor och naturen?

Care for myself, for others, and for nature

Varje skola ska producera en detaljerad plan inom det tilldelade fokusområdet som svarar på frågorna varför, vem, hur , när, var och vad, och bygger på Life-Links motto 3 C: care for myself, care for others, care for nature.

Temat för konferensen ligger i linje med flera av SSHL:s elevorganisationers vision för skolans arbete med utbildning för hållbar utveckling, till exempel SSHL DTG, Think Tank, Kenya Project och Make a Kid Smile, vilket framgår av artikeln “Sustainability in Design” (International School Leader Magazine) skriven av rektor Carina Nilsson.