Intensivkurs i matematik 13-17 år

Intensivkurs i matematik

Datum: 18-22 juli, ålder: 13-17 år

Välkommen till SSHL Sommarskola 2022! Detta är en intensiv vecka med matematiken i fokus. Undervisningen delas upp enligt elevernas förkunskaper och är även uppdelad i svenska och engelska grupper.

Kursen riktar både till elever som har lätt för matematik och även till dem som har lite svårare för ämnet. Vi har lärarledda genomgångar, men fokus ligger på självständigt arbete där lärarna jobbar individuellt med varje enskild elev.

Vi erbjuder mat och logi under kursen samt möjlighet att delta i skolans fritidsutbud.

Påbörja din ansökan och läs mer om kursen nedan:

Om kursen

Lärare

Undervisningen ges av behöriga lärare i både svenska och engelska. Efter genomgången kurs ges kursintyg.

Boende

‘Eleverna bor på skolans elevhem. Vår hemförälder (personal) är ansvarig för boendet dygnet runt. De flesta eleverna delar rum med en annan deltagare.

Måltider

Alla måltider serveras i skolans matsal. Vid varje måltid finns det tid för avkoppling och umgänge. All mat är tillagad i skolans eget kök och med en mycket hälsomedveten grundtanke.

Läxläsning

Varje kväll anordnas en timmes läxläsning. Då är det tyst och lugnt på elevhemmet och deltagarna får chansen att läsa läxor med stöd av behöriga lärare på svenska och engelska.

Fritid

Deltagarna erbjuds möjlighet till en aktiv fritid genom tillgång till delar av vårt fritidsutbud. Fokus ligger på matematik den här veckan, men det är viktigt att få en balans mellan studier och annan aktivitet så att förutsättningarna för inlärning är optimala. Hemföräldern verkar också som fritidsledare.

Avgift och betalning

Pris för kursen:

– inklusive mat, logi och aktiviteter: 15 500 kr
– exklusive logi, frukost och middag: 8 500 kr

Kursdatum: 18-22 juli 2022. Antalet platser är begränsat.

  • Din anmälan är giltig först då hela kursavgiften är betalad.
  • Glöm inte att ange barnets namn som referens.

Vid avbokning:

Hela kursavgiften återbetalas vid avbokning senast 31 maj.
Vid avbokning under juni månad återbetalas 50% av kursavgiften.
Från och med den 1 juli sker ingen återbetalning.

För mer information, mejla till: summerschool@sshl.se
Ladda ned broschyr för sommarkurser på SSHL (PDF)

Betalning från Sverige:

Bankgiro: 142-9000
Glöm inte att ange barnets namn som referens.

Betalning från utlandet:

IBAN: SE2550000000052501016629
BIC: ESSESESS
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 106 40 Stockholm, SWEDEN
Glöm inte att ange barnets namn som referens.