Publicerat 24 augusti 2018

Brev från rektor Carina Nilsson

Ett nytt läsår står för dörren och med det nya utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.

Jag heter Carina Nilsson och är ny rektor/VD på SSHL sedan den 6 augusti. Jag kommer närmast från Härjedalen där jag arbetat som skolchef sedan 2014. Innan jag flyttade till Härjedalen arbetade jag som rektor och lärare på Svenska skolan i Lissabon i sju år.

En elev frågade mig en gång vad en rektor arbetar med. Det är en klok fråga för det är ett komplext arbete med många olika delar som ingår i rektors vardagliga arbetsuppgifter. Jag brukar likna mitt arbete med en sjökaptens uppdrag. Skolan är mitt fartyg som jag med varsam hand styr mot målet – alla elever vid SSHL ska få en förstklassig utbildning som utgör grunden för deras fortsatta livslånga lärande. Detta stora fartyg går inte av sig själv. Utan duktig och kompetent personal stannar skutan. Precis så är det på SSHL. Varje dag arbetar skolans personal tillsammans för att ge våra elever en givande skoldag med välstädade lokaler, vackra omgivningar, fungerande datorer, god mat, välsorterat bibliotek, trygga elevhem, aktiv fritid, kompetent elevhälsa, öppen cafeteria, engagerade lärare, studie- och yrkesvägledning samt en fungerande administration. Det är en skuta jag är stolt över att styra. Men det viktigaste av alla på fartyget är våra elever. Det är för eleverna vi arbetar varje dag!

SSHL är, enligt mig, en av Sveriges främsta skolor. Det krävs ett kontinuerligt arbete av oss alla för att behålla den rankingen.

För att skolan ska behålla sin starka position i skolvärlden behöver vi fokusera på att driva skolan mot en enad, digitaliserad, framtid. Under mitt ledarskap ska SSHL fortsätta växa och utbilda elever som är redo att möta en global och digital värld. Vi kommer att fortsätta vårda och sprida skolans humanistiska grundsyn, både internt och externt.

I rektors ledarskap ingår att leda personalen i rätt riktning men även att leda eleverna. För några år sedan kom jag till en punkt i mitt ledarskap då jag kände att jag tappat samhörigheten med eleverna. Jag arbetade då som skolchef i Härjedalen och fattade dagligen beslut som fick konsekvenser för hundratals elever. Men var fanns mitt elevperspektiv? För att utveckla detta bestämde jag mig för att sätta mig i skolbänken under en vecka och vara elev i årskurs 8. Jag skulle följa en klass och göra alla deras uppgifter, äta samma mat som eleverna, delta på elevernas raster osv. Det pirrade rejält i magen dagen innan skolstarten kan jag medge.

Min vecka som elev i årskurs 8 blev en av de bästa veckor jag upplevt i mitt yrkesliv. Jag fick en helt ny bild av elevperspektivet. Bland annat insåg jag att lektionen inte slutar bara för att klockan säger att den är slut. Diskussionerna fortgår trots att läraren lämnat gruppen. Hur tar vi tillvara på detta lärande? Detta var en av många insikter jag fick under min skolvecka. Men veckan blev även en stor hjälp för mig i min förståelse över hur jag ska styra skutan. Jag är inte orolig över att navigera fel vissa gånger. Tillsammans med personalen på SSHL är jag redo att kasta loss inför ett nytt läsår.

Välkommen ombord!

Carina Nilsson
Rektor