Publicerat 24 april 2019

Föreningen Svenska IB-skolor ASIB höll konferens på SSHL

Härom veckan hade SSHL nöjet att vara värd för Föreningen Svenska IB-skolors konferens.

Konferensen arrangeras vartannat år och är ett forum där skolledare och IB-koordinatorer från IB-skolor runt om i landet träffas för att diskutera gemensamma frågor och dela med sig av goda exempel.

Konferensen som pågick under två dagar leddes av skolans IB-ansvariga pedagoger. Runt 70 lärare, verksamma inom samtliga utbildningsprogram i Sverige, och även deltagare från övriga nordiska länder deltog.

Föreläsningar och studentuppträdanden

Ian Gavin, biträdande rektor för den internationella utbildningen på SSHL, öppnade konferensen och hälsade alla välkomna. Därefter höll Lena Ramfelt, erfaren pedagog från Stanford University och Handelshögskolan i Stockholm, en inspirerande föreläsning om hur beslutsfattare inom internationella utbildningar kan dra nytta av att använda samma tankesätt som en entreprenör.

Nästa gäst på programmet var Jonas Eriksson, entreprenör och före detta fotbollsdomare i FIFA. Jonas höll en uppskattad presentation om vikten av lagarbete vid beslutsfattande under hög press. Under morgonen deltog också flera av skolans elever och visade upp sin stora talang med musik, teater och personliga projektarbeten.

Kerry Browning, Ian Gavin and Eva Fellin

IB ansvariga på SSHL: Kerry Browning, Ian Gavin och Eva Fellin.

Gruppdiskussioner

Förutom föreläsningar hölls även gruppdiskussioner under ledning av skolans MYP- och DP-koordinatorer Eva Fellin och Kerry Browning, samt Ian Gavin och Marlene Mumford från ISLK i Lund med stöd av Katrin Fox och Jon Sauer från IBO i Haag. Här  fick deltagarna en chans att träffa kollegor och diskutera gemensamma frågor. Och som vanligt var skolmyndighetens erkännande av IB och omvandling av IB-betyg för ansökan till svenska universitet ett hett ämne.

Samtalen i grupp kom också att handla om förändringarna i matematikutbildningen och hur de påverkar oss och eleverna.

Konferensmiddag och skolmat av klass

En av konferensens höjdpunkter var såklart kvällens middag på intilliggande Sigtunahöjden, en lokal pärla. Här fick deltagarna fortsätta att umgås under mer informella former. Konferensdeltagarna var mycket nöjda med maten, både kvällens middag men också måltiderna på skolan, något som vi på SSHL är stolta över.

SSHL är en unik mötesplats

Som enda internatskola i landet med IB-utbildning på programmet är SSHL en unik mötesplats. Den särskilda campus-känslan var något som imponerade på alla deltagare. Många tog chansen att följa med respektive gruppledare på en guidad tur runt skolan.

Ian Gavin, tillsammans med Björn Swartling, före detta biträdande rektor på SSHL, numera Programansvarig för IB på Katedralskolan i Uppsala, tog med alla skolchefer på en särskild visning av den byggnad på skolan som heter Kvarnbranten. Björns stora kunskap om skolan var extra givande för deltagarna. Dessutom svarade Björn och Ian på frågor om hur det är att arbeta som skolchef på något så ovanligt som en svensk internatskola.

En lyckad konferens

Alla deltagare verkade mycket nöjda med konferensen. Tack vare Kerry Browning och Eva Fellin som skötte merparten av planering och förberedelser, men även övrig personal och eleverna på skolan som fick allt att fungera och deltagarna att känna sig välkomna.

Som vanligt visade personal och elever skolan från sin bästa sida och gav alla gäster en minnesvärd upplevelse. Nu ser vi med glädje fram emot att besöka nästa konferens som arrangeras hos ISLK i Lund.

IB Diploma-programmet är ett universitets- och högskoleförberedande program som finns på över 1800 skolor i världen. SSHL var en av de första skolorna i Sverige att erbjuda IB-programmet. Vår långa erfarenhet av programmet, tillsammans med stöd av skickliga lärare, gör det möjligt för våra elever att uppnå sin potential. De allra flesta av våra lärare har engelska som modersmål. Läs mer