Publicerat 20 mars 2022

Framtiden – en digital dröm?

Den 30 mars gästade entreprenören och inspiratören Claudia Olsson vår onsdagssamling och föreläste om de möjligheter digitala lösningar ger.

Alla våra elever fick lyssna till exempel på vad som redan är möjligt och hur framtiden kan te sig. Även om Claudia mest fokuserade på det positiva med teknikutvecklingen, betonade hon också att digitaliseringen måste ledas av kloka beslut.

Claudia Olsson, som tagit examen från såväl Handelshögskolan som KTH och var den första svenska studenten på framtidsuniversitetet Singularity i Silicon Valley, är en person som, ännu inte fyllda 40 år, redan hunnit med mycket, bl.a. att motta en World Economic Forum-utmärkelse som Young Global Leader 2017. Hon arbetat inom UD och FN, rest världen runt och föreläst och knutit kontakter och har startat företaget Stellar Capacity som arbetar för att utbilda ledare för “en framtid där människor blir mer digitala och det digitala blir mer mänskligt”. Claudia är ordförande i Swedish for Professionals, ett företag som fokuserar på språkundervisning för nyanlända internationella talanger. År 2021 blev hon också utsedd till årets sommarpratare i P1. Medlemmar från SSHLs elevföreningar Think Tank och Design and Technology group introducerade Claudia på samlingen.

I sin föreläsning, som följdes av en frågestund, framhöll Claudia både att teknologi kan hjälpa oss med det som är smutsigt, tråkigt och farligt men också att människans styrkor är omsorg och kreativitet. Hennes exempel visade hur tekniken bl.a. kan hjälpa funktionshindrade och vara en tillgång inom äldreomsorgen. Drönare och robotar kan hjälpa oss med transporter och byggnation. Bioteknik och AI ger oanade möjligheter. Teknologin måste styras etiskt och hållbart. Ett problem som måste lösas är energiförbrukning i tillverkning och drift.

Claudia betonade att vi inte bara behöver kunniga teknologer, men också personer med goda språkkunskaper, eftersom språk är nyckel till kunskap och kontakter och av avgörande betydelse i en alltmer global värld. Vad som gäller är också att vi behöver se lärandet som en livslång process.

Avslutningsvis tackade Claudia både SSHL och vår hedersgäst Anna C Belfrage som tillsammans med sin man Erik (SSHLs förre styrelseordförande) har varit en viktig vän, förebild och mentor för henne.

Nedan: Gästföreläsare Claudia Olsson, tillsammans med Anna C Belfrage och Carina Nilsson, rektor.