Publicerat 4 juni 2020

Gymnasieeleverna tillbaka på skolan i höst!

Enligt nya direktiv från regeringen behöver gymnasieelever inte längre studera på distans från och med den 14 juni.

Det glädjer oss att våra gymnasieelever därför kan återvända till skolan igen efter sommarlovet, då läsåret 2020-21 startar för samtliga elever den 24 augusti.

Vi planerar alltså att hålla gymnasieelevernas undervisning på plats på skolan igen från och med höstterminens start, förutsatt att inga ändringar sker i myndigheternas rekommendationer.

Vårterminen 2020 går till historien som en mycket annorlunda temin. Framför allt har våra gymnasieelever fått kämpa extra hårt då de studerat på distans i flera månader.