Publicerat 6 april 2023

IB MYP4 fortsätter på SSHL

I april 2021 beslutade skolans styrelse att genomföra en förändring i skolans struktur som innebar att fasa ut grundskolan för att fokusera på och utveckla gymnasieverksamheten.

Styrelsen har nu fattat det nya beslutet att SSHL kommer att behålla IB MYP4.

Vi har haft efterfrågan på platser till MYP4 med utökade klasser varje höst. MYP4-5 är också en viktig förberedelse för IB Diploma och IB Career-related Programmes.

Vi fortsätter alltså att erbjuda IB Middle Years Programme MYP4-5 på SSHL:
– MYP4 motsvarar svenska högstadiet, årskurs 9
– MYP5 motsvarar svenskt gymnasium, årskurs 1

IB MYP är en fantastisk utbildning för elever som vill gå en internationell utbildning och studera på engelska.
Läs mer om IB Middle Years Programme MYP

Beslutet att upphöra med den svenska grundskolan årskurs 7-9 och IB MYP2-3 kvarstår.