Publicerat 17 mars 2023

Personligt i årets IB Visual Art exhibition

Nu är 2023 års ‘IB Visual Art Exhibition’ på plats på skolan! Som vanligt ser vi en imponerande kreativitet som både väcker tankar och känslor. 

Se fotoalbum på utställningen nedan. 

En mängd olika personliga teman finns representerade i årets utställning. Några belyser världsläget och globala frågor, andra är baserade på egna upplevelser. Till exempel Anh Pham vu Hoangs utställning, som handlar om hur den konstnärliga processen ser ut om den skulle visualiseras.

Experiment med lång exponeringstid i fotografi har varit ett tema för Max Burkinshaw. Vatten som tema syns i Emelie Wåhlins arbeten. “The sensation of isolation and loneliness” har varit ledmotiv i William Dahlgrens utställning. Joanna Gärdin har skapat unika skulpturer och digitala målningar som handlar om samhällets press på den yngre generationen.

Att digitaliseringen tagit fart i ämnet bild är tydligt att se i mängden fotografier och digitalt skapade verk.

– Eleverna lär sig att visualisera, kommunicera och realisera sina idéer och tankar. Och att ta ansvar från idé till färdig produkt, säger elevernas lärare Ulrika Lindblom. De utvecklar sin förmåga att reflektera och naturligtvis att framställa bilder i diverse olika material. Det blir en personlig utveckling i ett kreativt sammanhang, berättar Ulrika.

I år är det elva IB-elever som har arbetat med Visual Art och ställt ut sina alster, varav tio går att beskåda på “Trägolvet” på plan 2 i Instan. En av eleverna har genomfört sin utställning i virtual reality. 

Utställningen är en del av IB-elevernas examensarbete i Visual Art. Eleverna har själva valt en intention och idé att jobba med, i valfritt material.

Alla elever skriver också ett uttalande om sin kollektion, och en process portfolio där de beskriver sina arbetsprocesser i en mängd olika material, tillsammans med efterforskning av andra konstnärer. Dessa är digitala och skickas senare till IB:s examinator för betygsättning.