Isvaksträning och Friluftsliv

Niondeklassarna gjorde isvaksträning och övade issäkerhet i fredags. De fick möjligheten att lära sig hur man vet om isen är säker att gå p å och vilken säkerhetsutrustning som är nödvändig för att beträda isen. Slutligen fick de möjligheten att prova ta sig ur en isvak med hjälp av säkerhetsutrustning.

Isblocken som sågades ut var perfekta till att hugga isskuplturer av. Eleverna åt varmkorv och fick värma sig i vedeldad bastu efter isvaksbadet.