Publicerat 21 mars 2023

Jan-Henrik Björck 1931-2023

Tisdagen den 21 mars flaggar vi på halv stång på skolan för att hedra vår fördetting Jan-Henrik Björck, då begravning och minnesstund äger rum i Stockholm.

Skolans store vän och välgörare, Jan-Henrik Björck, avled den 10 januari 2023 i Frankrike, där han var bosatt sedan 1993. Som son till borgmästaren i Enköping kom han som 16-åring till Sigtunaskolan 1947, där han blev internatelev på elevhemmet Kvarnbacken fram till sin studentexamen 1952. Åren på skolan blev oerhört betydelsefulla för Jan-Henrik, och rektor Harry Cullberg kom, med sitt stora engagemang för sina elever, att bli en förebild för honom.

Efter de gyllene åren i Sigtuna studerade Jan-Henrik juridik i Uppsala, varvat med uppdrag som kår- och studentpolitiker. Under sin följande yrkeskarriär var han i huvudsak verksam som förbundsjurist inom olika Saco- förbund, bland annat Lärarnas Riksförbund. I mitten av 80-talet bildade han en egen firma med inriktning på arbetsrätt och så småningom ledde vägen till Bryssel. Därifrån var steget inte långt till Frankrike och Loiredalen, som han redan som ung hade förälskat sig i under en resa. Där hittade Jan-Henrik efter många års letande La Chevalerie, ett mindre slott i stort behov av upprustning. Detta innebar ett gigantiskt renoveringsarbete, i vilket slottsherren själv var mycket delaktig.

Jan-Henrik Björck 1931-2023

Jan-Henrik Björck 1931-2023.

Jan-Henrik hade en vision om att La Chevalerie skulle fungera som en kursgård som komplement till verksamheten i Sigtuna, inriktad på “franska språket samt fransk historia och kultur, europakunskap med dess historia och tyska språket”. Grupper med lärare och elever har åtnjutit Jan-Henriks gästfrihet under studieresor till hans vackra La Chevalerie, som erbjöd en fantastisk och stimulerande miljö. Under åren har Jan-Henrik också via Harry Cullbergs fond bekostat årliga språkstipendier för två SSHL-elever, som har fått bedriva sommarstudier på anrika Institut de Touraine i Tours.

Vid sammanslagningen 1980 av de två internatskolorna, Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk och Sigtunaskolan, vilket utmynnade i bildandet av SSHL, kom Jan-Henrik att spela en nyckelroll vid grundandet av ett gemensamt fördettingförbund för alla tre skolorna. Han valdes till ny ordförande för Sigtunaskolans Fördettingförening 1984, och med honom vid rodret lyckades man, med gott stöd från samtliga parter, ro skutan i land och Förbundet Sigtunafördettingar bildades  slutligen 1989.

Vi kommer att minnas Jan-Henrik med stor tacksamhet och glädje, för hans brinnande engagemang och kärlek till sin gamla skola, Sigtunaskolan, och för den stora generositet som han visade SSHL genom sina donationer och stipendier.