Rapport från kina

Rektor Carina Nilsson och läraren Ling Nyfelt gjorde en rundresa i Kina för några veckor sedan där de närvarade vid utbildningsmässor, utvecklade kontakter samt träffade intresserade familjer.

Carina och Ling besökte även SSHL:s partnerskola i Kina Nankai Secondary School, belägen i ChongQing. Rektor för Nankai Secondary School, Mr Tian, visade stor gästfrihet.

Jag uppskattar möjligheten till erfarenhetsutbyte mellan skolorna och Nankai Secondary School är en mycket intressant skola som ligger långt fram på många områden inom skolutveckling, säger rektor Carina Nilsson.