Publicerat 11 juni 2018

Skolavslutning – Program – 15 Juni

Program för skolavslutning den 15 juni 2018

Ingen lunch serveras denna dag

09:45, Elever samlas vid Midgårdstrappan i sina respektive mentorsgrupper för gemensam marsch ner till Aulan. Klädsel skoluniform.</em
10:00, Programmet i Aulan börjar

Gemensam sång: Den blomstertid nu kommer
Välkommen
Sång/musik

Utdelning av speciella utmärkelser
Utdelning av MYP-pins
Sång/Musik
Tal: Eddy Johansson, Rektor
Betygsutdelning åk 9 och uppläsning av mottagare av bokpremier
Sång/musik
Gemensam sång: En vänlig grönskas rika dräkt
Uttåg i samma ordning som vid intåget. Musik “Intåg i sommarhagen”.

Mentorer och elever samlas i sina mentorsrum.

11:30, skoldagen slutar

Föräldrar är välkomna i mån av plats.

GLAD SOMMAR!