Publicerat 10 augusti 2022

Välkommen till skolstarten 2022!

Välkommen till läsåret 2022-2023. Och till alla nya elever: välkommen till SSHL!

Skolan startar måndagen den 22 augusti för samtliga elever.

Alla nya elever har fått ett detaljerat program via brev och/eller epost. Hör av dig till skolans administration om du saknar detta. Alla gamla elever hittar det detaljerade programmet för skolstarten på Schoolsoft.

Vi ser fram emot ett nytt, spännande läsår tillsammans!

Hållpunkter vid årets skolstart:

Uniformsprovning
Internatelever har separat provningsschema vid ankomsten, som inte behöver bokas i förväg.

Onsdag 17 augusti Utprovning av skoluniform, dagelever, pojkar
08.30-12.00 (drop-in) Gymnasiet och Grundskola
13.00-16.00 (drop-in) Gymnasiet

Torsdag 18 augusti Utprovning av skoluniform, dagelever, flickor
08.30-12.00 (drop-in) Gymnasiet och Grundskola
13.00-16.00 (drop-in) Gymnasiet

Lördag 20 augustiInflyttning för nya internatelever.

Söndag 21 augustiInflyttning för återvändande internatelever.
– Informationsmöte för vårdnadshavare, tid och plats: se separat utskick.
– Föräldraföreningens årsmöte; för samtliga vårdnadshavare. Kallelse med videolänk kommer från Föräldraföreningen.

Måndag 22 augustiSamling och skolstart för samtliga elever, tid och plats: se separat schema.

Tisdag 23 augustiIntroduktionsdag för alla elever, enligt separat schema.

– Alla nya elever har fått ett detaljerat program via brev och/eller epost. Hör av dig till skolans administration om du saknar detta.
– Alla befintliga elever hittar programmet för skolstarten i Schoolsoft.
Har du frågor eller funderingar? Kontakta vår administration på telefon 08-59257100, eller skicka ett mail till info@sshl.se.