Publicerat 11 december 2020

SSHL Digital ART Studio – digitala verktyg i bildundervisningen

Vi lever i en visuell, digital värld. Våra ungdomar befinner sig online konstant och ser professionella digitala bilder hela tiden, både i spel, sociala medier och film.

I bildundervisningen bör de därför också kunna uttrycka sig digitalt, likväl som analogt.

– Att öka förståelsen för visuell kommunikation och hur eleverna själva kan skapa och kommunicera digitalt är väsentligt i en modern bildundervisning, säger Ulrika Lindblom som är bildlärare på SSHL.

Ulrika och hennes kollegor har därför startat SSHL Digital Art Studio, ett projekt med syfte att stimulera bildskapande, kreativitet och ge eleverna nya möjligheter att lösa problem, på nya sätt:

Ulrika Lindblom

Ulrika Lindblom, bildlärare på SSHL

– Vi vill hjälpa eleverna till både ökad kompetens och självkänsla. Många som tycker det är svårt att teckna och måla analogt får ett nytt redskap som kan höja deras kompetens i bildframställning.

Vill du bidra?

Förbereder eleverna för vidare studier

Träffa SSHL eleven Agnessa Poluzhnikova, Skoga elevhem, som går sista året på IB Diploma Programme och har producerat sitt examensarbete med hjälp av digitala verktyg. Projektet har stärkt hennes förmåga att kommunicera sina idéer inom många olika områden på ett övertygande sätt i den digitala världen.

Projektets mål är att bygga upp en professionell, digital studio för skolans bildundervisning och för detta behövs nya, digitala verktyg, till exempel Ipads med professionella rit- och målnings applikationer som ger helt nya möjligheter att skissa, prova olika uttryck och arbeta i lager med olika bildelement.

– Dagens elever kommer att jobba i en digital värld där de behöver kunna hantera de digitala verktygen även inom områden som bild, design och foto, fortsätter Ulrika. Vi vill att de elever som söker sig vidare till universitet och utbildningar som ingenjör, formgivning eller arkitektur ska känna sig utrustade med de förkunskaper de behöver.

Välkommen att bidra här!

Öppnar upp för kritiskt tänkande i den digitala världen

Ett annat syfte i projektet är att öka elevernas förståelse för bildmanipulation och öppna upp för ett mer kritiskt tänkande över vad de dagligen ser i den digitala världen. En uppdaterad digital studio i bildundervisningen kan också bidra till professionalism i presentationsteknik, något som de kommer att ha nytta av i alla ämnen. –>

– En digital studio kommer ge oss möjlighet att erbjuda fler estetiska fritidsaktiviteter på skolan. Vi kommer kunna arbeta med rörlig bild, animering och 3D-modellering. Nu ser vi verkligen fram emot när vår digitala studio blir verklighet, avslutar Ulrika.

Ett av Agnessas digitala verk:

Ge ditt bidrag här!