Se AV-klubbens video från årets utspring!

10 juni 2022

Här på SSHL har eleverna ett brett engagemang i föreningsverksamhet, vilket ger eleverna möjlighet att skapa aktiviteter utöver det vanliga.

Elevrådet är ett exempel och kanske den viktigaste föreningen på skolan, som det demokratiska forum där alla klasser representeras och ger alla en möjlighet att påverka skolans innehåll.

Se alla elevföreningar på SSHL

AV-klubben är en av de nyare föreningarna. Här får eleverna möjlighet att lära sig hantera ljud- ljus och videoutrustning och hjälpa till vid samlingar och events.

Vid årets studentfirande filmade AV-klubben utspringet. Vi är mycket stolta över att kunna visa resultatet här!