Publicerat 27 februari 2017

Test i engelska den 7 mars

Sökande elever till NAE, BM och IB kallas till ett test i engelska tisdag den 7 mars. Kallelse har skickats per post. Elever måste anmäla sig till testtillfället till syv@sshl.se