Årskurser 7-9

SVENSKT HÖGSTADIUM OCH IB MYP

SSHL har hittills erbjudit utbildning från årskurs 7 med två olika studievägar – svenskt högstadium på svenska samt IB Middle Years Programme (MYP2-4) på engelska.

Från och med 7 april 2021 är det dock inte längre möjligt att ansöka till grundskolans årskurs 7 eller MYP2 på SSHL.

Vi har valt att renodla vårt utbud av utbildning genom att fokusera på och utveckla vår gymnasieverksamhet, samtidigt som vi fasar ut grundskolans verksamhet. 

Konkret innebär detta att vi helt upphör med den svenska grundskolan årskurs 7-9 och IB MYP2-4. Samtliga årskurser på grundskolenivå stängs ner efter hand under de kommande tre åren. Samtidigt satsar vi på att utveckla gymnasieprogrammen inom både den svenska och den internationella delen.

  • Alla antagna elever till åk 7-9 och MYP2-4 med skolstart höstterminen 2021 samt alla befintliga elever i åk 8/MYP3 och åk 9/MYP4, kommer att fullfölja sina studier som planerat.
  • Den årliga antagningen till årskurs 7 och MYP2 har upphört.
  • Skolans kösystem till årskurs 7 och MYP2 är stängt.