Publicerat 7 februari 2018

Värdegrund, ansvar och respekt.

Jan Lind, värdegrundsexpert, höll en engagerande föreläsning om värdegrund, ansvar och respekt på dagens samling inför våra gymnasieelever och niondeklassare. Jan fick alla elever att reflektera och diskutera etiska och moraliska frågor med hjälp av exempel och historier.

Skolans fullständiga värdegrund hittar ni här.